Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Consultancy

Veiligheid binnen organisaties betekent dat u moet zoeken naar de juiste mix van veiligheidsaspecten voor gebouw, installaties en voor de mensen binnen de organisatie. Ons BHV- en Fire Safety Consultancy team adviseert klanten hoe veilig te werk te gaan.

Consultancy

Bij Inprevo bent u verzekerd van deskundig en integraal advies. Inprevo adviseert  op het gebied van elementaire brandfysica, engineering & gebouwconditie, hulpverlening bij brand en incidenten zoals een bommelding, gaslekkage of een incident met gevaarlijke stoffen, omgevingsfactoren en psychonomie. Het samenstel van deze disciplines vormt een integraal stelsel dat bepalend is voor de mate van brandveiligheid. 

Inprevo helpt u de veiligheidsrisico’s binnen uw organisatie tot een minimum te beperken.  

 

Onze aanpak is helder:
  1. ​Het bepalen en vaststellen van een visie of beleid;
  2. De verschillende risico’s binnen de organisatie, in het gebouw en in de omgeving in kaart brengen;
  3. Welke verbeterpunten nodig zijn en hoe worden deze aangepakt.

 

Inprevo is op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en zorgt dat de kwaliteit van de veiligheid op een constant peil gebracht en gehouden wordt. 

 

MEER INFORMATIE