Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Consultancy

Veiligheid binnen organisaties betekent dat je moet zoeken naar de juiste mix van veiligheidsaspecten voor gebouw, installaties en voor de mensen binnen de organisatie. Ons BHV- en Fire Safety Consultancy team adviseert klanten hoe veilig te werk te gaan.

Consultancy

Bij Inprevo bent u verzekerd van deskundig en integraal advies. Inprevo adviseert  op het gebied van elementaire brandfysica, engineering & gebouwconditie, hulpverlening bij brand, omgevingsfactoren en psychonomie. Het samenstel van deze vijf disciplines vormt een integraal stelsel dat bepalend is voor de mate van brandveiligheid. 

Inprevo helpt u de veiligheidsrisico’s binnen uw organisatie tot een minimum te beperken.  

 

Onze aanpak is helder:
  1. ​Het bepalen en vaststellen van een visie of beleid;
  2. De verschillende risico’s binnen de organisatie, in het gebouw en in de omgeving in kaart brengen;
  3. Welke verbeterpunten nodig zijn en hoe worden deze aangepakt.

 

Inprevo is op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en zorgt dat de kwaliteit van de veiligheid op een constant peil gebracht en gehouden wordt. 

 

MEER INFORMATIE