Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies van Inprevo: integraal en specialistisch

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheid voor gebouwen, organisaties en installaties

Als eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw heeft u te maken met vraagstukken en wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid. Als organisatie wilt u immers al het mogelijke doen om het ontstaan van brand te voorkomen en de daarbij mogelijke gevolgen: materiële schade en in het ergste geval slachtoffers. Het brandveiligheidsniveau wordt niet alleen bepaald door een getrainde BHV-organisatie, maar ook door de bouwkundige en installatietechnische brandpreventieve voorzieningen. Inprevo kan u als adviseur brandveiligheid onafhankelijk adviseren over de brandveiligheid van uw gebouw, van ontwerp- tot aan beheerfase.

Adviesbureau brandveiligheid

Onze adviseurs brandveiligheid (Fire Safety consultants) zijn specialist in brandpreventie en kijken samen met u naar te nemen maatregelen. Onze safety consultants adviseren, inspecteren en toetsen uw gebouw aan de hand van het Bouwbesluit 2012. Op basis van dit brandveiligheidsadvies wordt gekeken welke stappen genomen moeten worden om de brandveiligheid van gebouwen te garanderen. 

Aanpak advies brandveiligheid:

  1. ​Het bepalen en vaststellen van een visie of beleid;
  2. De verschillende risico’s binnen de organisatie, in het gebouw en in de omgeving in kaart brengen;
  3. Welke verbeterpunten nodig zijn en hoe worden deze aangepakt;

Bij een brandveiligheidsonderzoek en advisering op brandveiligheid bieden onze brandveiligheidsadviseurs:

  • Beoordeling van de brandveiligheid gebouw (o.a. brandveiligheidsconcept, brand- en rook compartimentering, vluchtroutes en brandmeldinstallaties) en de organisatorische veiligheid/ bedrijfshulpverlening;
  • Beknopte schriftelijke rapportage van de bevindingen, inclusief een plan van aanpak voor verbeteringen;
  • Professionele ondersteuning tijdens overleg met de gemeente/ brandweer, indien noodzakelijk en/of gewenst. 

Advies brandveiligheid van Inprevo: integraal en specialistisch

Bij Inprevo bent u aan het juiste adres voor een toetsing op het gebied van brandveiligheid. Heeft u interesse of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.