Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Beleidsplan brandveiligheid en BHV

In het beleidsplan worden het ambitieniveau en uitgangspunten vastgelegd en wordt ingegaan op de geldende normen, wet- en regelgeving, zorgplicht en de aanwezige risico’s.

Beleidsplan brandveiligheid en BHV

Brandveiligheid kent verschillende invalshoeken en is een belangrijk onderwerp binnen uw organisatie dat niet altijd makkelijk te borgen is. Enerzijds dient aan bestaande wet- en regelgeving te worden voldaan. Anderzijds biedt dit nog steeds geen garantie van een continue (brand)veilige omgeving en moet daarom ook gekeken worden naar de aanwezige risico’s.

 

​Formuleren van een duidelijke visie

Brandveiligheid begint met een duidelijke visie. Dit betreft een overkoepelende visie, voor één of meedere locaties van uw organisatie, aan de hand van een integraal beleidsplan. Hierin kijkt Inprevo naar de elementaire brandfysica, engineering & gebouwconditie, hulpverlening bij brand, omgevingsfactoren en psychonomie. Het samenstel van deze vijf disciplines vormt een integraal stelsel dat bepalend is voor de mate van brandveiligheid.

 

Het beleidsplan is de kapstok

In het beleidsplan worden het ambitieniveau en uitgangspunten ten aanzien van bovenstaande vijf disciplines vastgelegd en wordt ingegaan op de geldende normen, wet- en regelgeving, zorgplicht en de aanwezige risico’s. Het beleidsplan is de kapstok waaraan diverse uitvoeringsplannen kunnen worden opgehangen. Hierbij wordt borging en continuïteit in meegenomen.

 

Onze consultants begeleiden uw organisatie

Inprevo beschikt over brede en specialistische kennis op het gebied van de integrale aspecten van brandveiligheid. Het opstellen van een beleidsplan waarin deze thema's zijn opgenomen en op elkaar zijn afgestemd kunt u daarom zeker aan ons toevertrouwen. Onze consultants begeleiden uw organisatie graag bij het formuleren van uw ambitieniveau en het opstellen van uw beleid. Wij reiken handvaten aan om dit binnen uw organisatie te implementeren. Zo wordt uw organisatie verder voorruit geholpen op het gebied van brandveiligheid.

Heeft u interesse of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.