Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Berekeningen brandveiligheid

Het Bouwbesluit 2012 geeft verschillende voorschriften om een bouwwerk brandveilig te kunnen realiseren en te kunnen blijven gebruiken.

Berekeningen brandveiligheid

De voorschriften om een bouwwerk brandveilig te kunnen realiseren en te gebruiken, staan omschreven als de functionele eisen in het Bouwbesluit, bijvoorbeeld: “kans op snelle uitbreiding van brand voldoende beperken”. Het Bouwbesluit geeft hierbij twee mogelijke oplossingsvormen: door middel van concrete prestatie-eisen en door gebruik te maken van de gelijkwaardigheidsbepaling. Om invulling te geven aan deze eisen, kunnen berekeningen noodzakelijk zijn. Echter, het opstellen hiervan vergt vaak specialistische kennis. Berekeningen die horen bij de prestatie-eisen zijn bijvoorbeeld:

 

 

Brandoverslagberekeningen (NEN 6068):

Hiermee kunnen de eventueel benodigde voorzieningen worden gedimensioneerd zodat voldaan wordt aan de vereiste WBDBO  (bijvoorbeeld door toepassing van brandwerende beglazing).

 

 

Bepaling van de vuurbelasting (NEN 6090):

Bij een lage vuurbelasting is het mogelijk reductie te krijgen op de eisen voor sterkte bij brand (tijdsduur van bezwijken van een bouwconstructie) en WBDBO (in samenhang met de hoogte van het gebouw).

 

Bepaling van de opvang- en doorstroomcapaciteit van vluchtroutes:

Hiermee kunnen de vluchtroutes worden gedimensioneerd om veilig vluchten te waarborgen (op basis van de ministeriële regeling, in lijn met NEN 6089).

 

Integrale beoordeling noodzakelijk

Voor het uitwerken van gelijkwaardige brandveiligheidsoplossingen zijn (min of meer) algemeen geaccepteerde methoden of modellen ontwikkeld. Veelal dient hier echter maatwerk te worden geleverd waarbij een integrale beoordeling noodzakelijk is en waarbij aandacht is voor de bouwkundige en installatietechnische voorzieningen, de organisatie, de specifieke kenmerken van brand en rook en het gedrag van de mens hierbij. Voorbeelden hiervan zijn: beperking van uitbreiding van brand, veilig vluchten, sterkte bij brand en brandveiligheidsinstallaties.

 

Bij het toepassen van gelijkwaardige brandveiligheid wordt hierbij in toenemende mate gebruik gemaakt van Fire Safety Engineering (FSE). Belangrijk hierbij is de omslag van “regelgericht” naar “risicogericht” denken en handelen.

 

Deskundig advies

Voor al deze aspecten beschikken de medewerkers van Inprevo over de noodzakelijke inhoudelijke kennis. Inprevo heeft ruime ervaring opgebouwd, zowel (mede-)ontwerpend, adviserend en toetsend. Wij zorgen ervoor dat gebouwen blijven voldoen aan de verleende vergunningen. Ook de projectering van brandmeld- en sprinklerinstallaties valt binnen ons portfolio. ​​​

 

Heeft u interesse of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.

​​​