Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Brandscan

Een brandscan richt zich op verschillende onderdelen en maakt inzichtelijk hoe de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische voorzieningen met elkaar in verhouding staan en of deze voldoen aan de wettelijke eisen.

Brandscan

De redenen en momenten om een brandscan uit te voeren zijn divers. Inprevo helpt u graag bij het definiëren van uw ambitie en daaraan te koppelen informatiebehoefte. Het streven is om gezamenlijk de veiligheidsbenadering van uw organisatie tot een hoger niveau te brengen, oftewel doordacht veilig te zijn! De methodiek van de brandveiligheidscan wordt afgestemd op uw organisatie.

 

Het uitvoeren van desbetreffende scan vergt het nodige aan kennis, maar vaak ook tijd en capaciteit. Onze adviseurs hebben jarenlange ervaring en expertise in het uitvoeren hiervan binnen het veiligheidsdomein. Inprevo helpt u graag om de investering beheersbaar te maken en uw pand brandveilig te houden.

Een brandveiligheidscan uitvoeren

Wanneer wij een brandveiligheidscan uitvoeren, is deze gebaseerd op de volgende onderzoekdisciplines:

  • Elementaire brandfysica
  • Engineering & gebouwconditie
  • Hulpverlening bij brand
  • Omgevingsfactoren
  • Psychonomie

Het samenstellen van deze vijf disciplines vormt een integraal stelsel dat bepalend is voor de mate van brandveiligheid. Zie hiervoor ook: Basis voor brandveiligheid - Instituut voor Fysieke Veiligheid.

Property Scan (PS)

Deze brandscan is bedoeld om omvangrijke vastgoedportefeuilles snel te scannen en trends te definiëren. De basis van de scan wordt gevormd door objectdossiers en exploitatie karakteristieken. Door een desk-analyse is een risicogerichte benadering te faciliteren.

Quick Scan (QS)

Indien een globaal én locatie specifiek beeld van een locatie gewenst is, biedt het uitvoeren van een brandscan op basis van een set van gedefinieerde parameters uitkomst. De analyse kent een hoog abstractieniveau, een statistisch waardeoordeel is de output.

Basic Scan (BS)

De basis brandveiligheidscan is een elementaire objectanalyse waarbij een kwalitatief waardeoordeel gegeven wordt m.b.t. de mate van brandveiligheid. De bevindingen, zo leert de ervaring, biedt voor het merendeel van onze klanten voldoende houvast om een vervolgtraject vorm te geven.

Technical Scan (TS)

Een TS is een gedegen technisch onderzoek op basis van een representatieve steekproef. Dit scanniveau is primair ingericht om meer inzicht te verkrijgen in welke mate is voldaan aan uw zorgplicht en op welke wijze eventuele tekortkomingen te verhelpen zijn.

Fullscale Scan (FS)

Om integraal inzicht te verkrijgen op hoog detaillistisch niveau m.b.t. de exploitatie van een object, wordt dit type brandscan uitgevoerd. Het volledig (technisch) onderzoek is als complex te beschouwen en uitgebreide demontage is inbegrepen.

Brandscan: een bron van informatie, wij zorgen voor overzicht

De resultaten zorgen voor een bron van informatie die de werkzaamheden kunnen ondersteunen op zowel operationeel als strategisch niveau. Het is mogelijk om additionele data aan te leveren, zoals investeringsramingen, prioritering, juridische verantwoordelijkheden en/of termijnstelling. De bevindingen die uit de brandscan naar voren komen worden door ons geordend in een statistisch overzicht. Zo zijn trends en risicoprofielen te onderscheiden.

 

Heeft u interesse in het laten uitvoeren van een brandscan, of wilt u meer weten over de mogelijkheden op het gebied van brandveiligheidadvies? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.

 

MEER INFORMATIE