Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Fire Safety Engineering

Met behulp van fire safety engineering is Inprevo in staat brandscenario's vast te stellen en inzichtelijk te maken welke gevolgen deze scenario's hebben voor het ontwerp van het gebouw.

Fire Safety Engineering & Management

Toegespitst veiligheidsadvies

Volgens de huidige Nederlandse wetgeving gedraagt elke brand zich hetzelfde. Vanuit de praktijk weten wij dat elke brand zich anders gedraagt. Materiaalgebruik binnen het gebouw, ventilatiestromingen en hogere vuurlasten zijn van invloed op de ontwikkeling en verspreiding van brand. Hier houdt de wetgeving geen rekening mee, maar voor de brandpreventie in uw pand is dit cruciaal. Daarom werkt Inprevo vanuit het Fire Safety Engineering principe. Hierdoor kunnen we u voorzien van een specifieker brandveiligheidsadvies, dat is toegespitst op uw pand. 

Fire Safety Engineering

De laatste jaren is het erg in opkomst om naast de standaard bouwregelgeving het zogenaamde "Fire Safety Engineering" (FSE) toe te passen. Hierbij worden niet strikt de bouwregels nageleefd, maar wordt er door middel van wetenschappelijke benadering met onder andere reken- en simulatie- modellen, deskundigenoordelen en risico-denken een gelijkwaardig veilige situatie onderbouwd.

 

Fire Safety Engineering is de toepassing van ontwerptechnische uitgangspunten, voorschriften en een expertoordeel welke gebaseerd zijn op een wetenschappelijke beoordeling van het brandgedrag, de effecten van brand, menselijk gedrag en de reactie van mensen, om

  • Het aantal slachtoffers te beperken, alsook eigendommen en het milieu te beschermen;
  • Het gevaar en risico van brand alsmede de effecten van brand te kwantificeren;
  • De optimale beschermende en brandpreventieve maatregelen te evalueren, die nodig zijn om de gevolgen van brand (binnen vastgelegde niveaus) te beperken.

FSE richt zich op brandveiligheid en brandpreventie vanuit de invalshoeken risicomanagement en risicoreductie. Deze worden onderbouwd met analyses van bouwconstructies en kennis van rook- en brandontwikkeling en - verspreiding.

Realistische brandscenario’s

Omdat uitgegaan wordt van een realistischer brandverloop dan wanneer de standaardregelgeving wordt aangehouden, kan Inprevo optimaal beschermende en preventieve voorzieningen adviseren, afgestemd op de situatie en haar directe omgeving. Zo weet u zeker dat uw pand optimaal beveiligd is tegen brand en dat de gebruikers van het pand hier zo veilig mogelijk kunnen verblijven. Mocht er onverhoopt alsnog brand uitbreken, dan is de kans op escalatie minder groot omdat de nodige maatregelen zijn getroffen aan de hand van realistische brandscenario. Inprevo kan door de inzet van Fire Safety Engineering uw pand nog veiliger maken dan de huidige wetgeving vereist. Zo wordt het brandrisico verkleind en de veiligheid gewaarborgd.

 

Bent u benieuwd wat Fire Safety Engineering voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.