Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Integraal Plan Brandveiligheid

Om de integrale benadering voor met name nieuwbouw te waarborgen en de samenwerking tussen betrokken partijen te bevorderen, is er een model opgesteld ‘Integrale Brandveiligheid Bouwwerken'.

Integraal Plan Brandveiligheid IPB/IBB

Bij een integrale benadering van brandveiligheid wordt gekeken naar het BIO-principe. Dit houdt in dat de brandveiligheid van een gebouw wordt beoordeeld op basis van aanwezige of juist ontbrekende bouwkundige, installatietechnische en/of organisatorische voorzieningen. De diverse brandveiligheidseisen zijn sterk afhankelijk van het niveau waarop een gebouw dient te worden beoordeeld. Een bestaand gebouw dient ten minste te voldoen aan het bestaande bouwniveau en een nieuw te bouwen bouwwerk heeft de verplichting te voldoen aan de voorschriften voor niveau nieuwbouw. Daartussenin bestaat er nog zoiets als het zogenaamde ‘rechtens verkregen niveau’, oftewel het actuele kwaliteitsniveau op basis van de destijds verleende bouwvergunning.


Om de integrale benadering, van ontwerp tot gebruik, voor met name nieuwbouw te waarborgen en de samenwerking tussen betrokken partijen te bevorderen, heeft het ‘Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid’ een model opgesteld: ‘Integrale Brandveiligheid Bouwwerken’ (IBB).

 

​Expertise brandveiligheid

Het opstellen van beleid aangaande brandveiligheid, het uitvoeren van brandveiligheidsberekeningen, het uitvoeren van brandveiligheidscans (variërend van basis tot volledig), het toetsen van wet- en regelgeving op brandveiligheid voor zowel nieuw- als bestaande bouw en advisering ten aanzien van gelijkwaardige brandveiligheidsoplossingen zijn slechts enkele specialismen van de adviseurs van Inprevo die vallen onder het thema brandveiligheid.

 

Binnen bovenstaande specialismen hebben de brandveiligheidsadviseurs van Inprevo ruime ervaring in het begeleiden van het IBB-traject. Gedurende het IBB-traject is het opstellen van een Integraal Plan Brandveiligheid (IPB) een zeer belangrijk onderdeel. Het Integraal Plan Brandveiligheid biedt een handvat voor het brandveilig bouwen en gebruiken van een nieuw te bouwen bouwwerk. De praktijk laat zien dat het voorzien van de juiste informatie aangaande brandveiligheidsmaatregelen het traject van het verlenen van vergunningen alleen maar positief bevorderd.

 

Heeft u interesse of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.