Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Verscherpt toezicht brandveiligheid

Worden alle brandveiligheidsvoorzieningen wel uitgevoerd zoals ze in het ontwerp bedacht zijn? De consultants van Inprevo houden verscherpt toezicht houden op brandveiligheid.

Verscherpt toezicht brandveiligheid

Inprevo is specialist op het gebied van advisering en controle op brandveiligheid. Controle op brandveiligheid kan gedurende verschillende fases. Een van deze fases betreft het controleren op brandveiligheid van uw in aanbouw zijnde pand. “De overgangsfase” van het ontwerp tot en met de uitvoering, zoals we deze ook wel noemen. Binnen deze fase schuilt een vaak onderschat brandveiligheidsrisico: fouten en gebreken die in vroegtijdig stadium worden gemaakt zijn achteraf vaak moeilijk te achterhalen en kunnen leiden tot grote gevolgen. Inprevo is ook gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning bij de ontwerpfase op het gebied van brandveiligheid: de bouwplantoets of advisering bij vergunningverlening​.

 

Gedurende de (ver)bouwfase zijn er diverse zaken waar rekening mee gehouden dient te worden wanneer we denken aan brandveiligheidsvoorzieningen. De brandveiligheidsvoorzieningen zijn tijdens deze fase duidelijk waar te nemen, waardoor een beoordeling van de verleende vergunning of een toetsing aan de wettelijke eisen bij deze fase een logische stap is. Worden alle brandveiligheidsvoorzieningen wel uitgevoerd zoals ze in het ontwerp bedacht zijn? De adviseurs van Inprevo zullen bij deze fase verscherpt toezicht houden op brandveiligheid. Dit verscherpt toezicht zal plaats vinden door tussentijds te controleren op bestaande afspraken, te overleggen over gewenste aanpassingen en een verdere begeleiding van de oplevering vanuit een integrale brandveiligheidsbenadering.

 

Voordelen vanuit bovenstaande begeleiding zijn vooral terug te vinden in het financiële aspect. Het aanpassen van brandveiligheidsvoorzieningen tijdens de (ver)bouw van het bouwwerk betreft een veel lagere kostenpost dan het achteraf moeten realiseren van aanpassingen. Daarnaast zijn bouwkundige of installatietechnische fouten achteraf niet altijd meer (gemakkelijk) te achterhalen.

 

Voor toetsing van de brandveiligheid in bestaande bouw tijdens de gebruiksfase zie (integrale) scan brandveiligheid.

 

Heeft u interesse of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie.