Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Installatietechnisch advies

Afhankelijk van het gebruik van uw bouwwerk is er een brandmeld- en ontruimingsinstallatie vereist. Dergelijke installaties kunnen worden voorzien van een zogenaamd inspectiecertificaat. Inprevo kan u helpen het certificaat te verkrijgen.

Installatietechnisch advies

In verschillende situaties schrijft het Bouwbesluit voor dat er installatietechnische voorzieningen moeten worden getroffen in een bedrijf of organisatie. Voorbeelden daarvan zijn het hebben van een brandmeldinstallatie (BMI) of een ontruimingsalarminstallatie (OAI). Vaak zijn deze installaties al aanwezig, maar nog niet voorzien van een inspectiecertificaat. Deze certificaten worden afgegeven door een inspectie-instelling (II), die beoordeeld of de installatie voldoet aan de regelgeving. Deze inspectie-instelling mag geen advies geven over de mogelijke oplossingen om wel te voldoen aan de eisen. 

 

Inprevo kan u helpen een inspectiecertificaat te verkrijgen en u in dit proces te begeleiden. Doordat wij een onafhankelijk advies uitbrengen, weet u zeker dat u kostenefficiënt te werk gaat. Wij hebben er namelijk geen belang bij om afgekeurde zaken te laten vervangen. Hierdoor kan veel geld bespaard worden. Bovendien wordt een mogelijk handhavingstraject door gemeente of brandweer voorkomen.

Voorbeelden installatietechnische voorzieningen

Enkele voorbeelden van de meest voorkomende installatietechnische voorzieningen:

  • Brandmeldinstallatie
  • Ontruimingsalarminstallatie
  • Blusgasinstallatie
  • Rook- en warmteafvoerinstallatie
  • Sprinklerinstallatie

Wat kunt u van ons verwachten?

Als wij voor u aan de slag gaan, voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

  • Wij beoordelen onafhankelijk de onderhoudsrapportage van de installatietechnische voorzieningen;
  • Wij zijn de onafhankelijke partij welke de verbindende schakel is tussen u en het onderhoudsbedrijf en de inspectie-instelling.

Het samenspel van brandveiligheidsadviseur, installateur, brandweer, eigenaar, gebruiker en inspectie-instelling vormt de sleutel tot een snelle inspectie en goedkeuring van de installatie.

Heeft u interesse of wilt u meer weten over wat Inprevo voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op voor meer informatie en de mogelijkheden.