Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Bouwplantoetsing brandveiligheid en toezicht houden brandveiligheid

Inprevo helpt organisaties met het voldoen van bouwplannen aan regelgeving op het gebied van omgevingsvergunningen voor de activiteiten bouwen, brandveilig gebruik en gebruiksmeldingen.

Ondersteuning veiligheidsregio's

Afdelingen van de brandweer of gemeente die verantwoordelijk zijn voor bouwplantoetsing brandveiligheid, advisering brandveiligheid bij WABO vergunningen/ gebruiksmeldingen, evenementen vergunningen en toezicht & handhaving worden soms overstelpt met extra werk. Dan zijn flexibel in te zetten medewerkers die direct aan de slag kunnen zeer welkom!

 

Inprevo beschikt over diverse specialismes welke we ook op detacheringsbasis inzetten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bouwplantoetsing brandveiligheid en bouwtoezicht op locatie. Onze mensen hebben op dat gebied veel ervaring opgedaan bij diverse gemeentes, veiligheidsregio’s en brandweerkorpsen. Ze zijn bekend met het werkveld, werkwijzes en de diverse softwareprogramma’s. Inprevo heeft daarbij heeft daarbij de kernwaarden kwaliteit, productiviteit, continuïteit, inzetbaarheid, voldoende volume en flexibiliteit hoog in het vaandel staan. Onze mensen brengen meer dan enkel “extra handjes” wanneer het om een bouwplantoetsing of brandveiligheid gaat. Als deskundigen in het werkveld met een brede ervaring op dit gebied bij andere organisaties kunnen zij, indien gewenst vanuit de organisatie, meedenken over hoe werkprocessen efficiënter en doelmatiger te organiseren. Wat zijn best practises bij andere organisaties die hier ook toepasbaar zouden zijn? Welke ontwikkelingen spelen welke van invloed op het werk kunnen zijn en waarop geanticipeerd moet worden? Op deze manier dragen zij direct en indirect bij aan het verder optimaliseren van een afdeling.

Inprevo heeft de juiste adviseurs in huis voor uw vraagstukken rondom bouwplantoetsing brandveiligheid en het toezicht houden op brandveiligheid.

 

Meer informatie