Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Ontruimingsoefening

De algemeen aanvaarde NEN 8112:2017 norm adviseert bedrijven minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening te organiseren. Ten tijde van de coronacrisis is dit lastig uit te voeren. Inprevo kan u hierbij helpen.

Ontruimingsoefening ten tijde van het coronavirus

Het coronavirus (COVID-19) stelt de samenleving op de proef. Na de eerste schrik, waarbij veel werkzaamheden stil kwamen te liggen, komt de economie langzaam weer op gang. Thuiswerken is normaler geworden dan dat het was. Kantoorruimtes worden omgebouwd naar het kunnen werken in een 1,5 meter samenleving. Processen en procedures worden doorgenomen om te bepalen of deze voldoen aan het ‘nieuwe normaal’ – werken op 1,5 meter afstand van elkaar. Een van de procedures die doorgenomen moeten worden, is die van het ontruimen. Straks of wellicht nu al (in meer of mindere mate) zijn medewerkers weer aanwezig op kantoor. Als er dan een calamiteit ontstaat, hoe moet dan gehandeld worden? Kan je zomaar ontruimen? Waar moet je allemaal aan denken? En hoe zit het dan met de planvorming?

Het Ontruimingsplan wordt aangepast met procedures die zoveel als mogelijk rekening houden met de 1,5 meter samenleving. Maar daarnaast is het minstens zo belangrijk om de nieuwe procedures in de praktijk te oefenen. Op die manier wordt in de praktijk getoetst of de beschreven procedure haalbaar is.

Daarnaast raken de
medewerkers en de BHV’ers bekend met de aangepaste procedures. Alleen.....hoe kan er geoefend worden ten tijde van COVID-19? En straks, in het nieuwe normaal: de 1,5 meter samenleving?

 

Mogelijkheden

Om de (locatie specifieke) kennis van BHV-functionarissen te borgen en vergroten met in achtneming van de gestelde COVID-19 maatregelen, kan door Inprevo een aangepast oefenprogramma worden aangeboden:

  1. Een BHV-vlog;
  2. Een table-top instructie middels Virtuele Incidenten Enscenering - via Microsoft Teams;
  3. Een table-top instructie middels Virtuele Incidenten Enscenering op locatie
  4. Een droogoefening
  5. Een ‘normale’ oefening

 Meer informatie

 

1. BHV-vlog

De BHV-instructie is met name een manier van oefenen om te gebruiken indien er voornamelijk vanuit huis gewerkt moet worden. Het betreft een video die wordt opgenomen door de consultant, waarbij inhoud van de video in samenspraak de opdrachtgever tot stand komt.

Net zoals bij reguliere oefeningen worden van tevoren de oefendoelen en de te behandelen scenario’s en onderwerpen bepaald. Op basis daarvan wordt door de consultant een video opgenomen welke de afgesproken oefendoelen, scenario’s en onderwerpen behandelt.

Voorbeeld: in overleg met de opdrachtgever is bepaald dat ‘’basis optreden BHV op de eigen locatie’’ behandeld dient te worden, dit omdat het pand nieuw opgeleverd is en de BHV-organisatie nog niet op vlieghoogte is.

2. Table-top instructie middels Virtuele Incidenten Enscenering (via Microsoft Teams)

Bij een table-top instructie middels Virtuele Incidenten Enscenering behandelt de consultant van Inprevo diverse situaties die middels een softwareprogramma visueel gemaakt worden.

Via Microsoft Teams kan de consultant van Inprevo deelnemers meenemen in deze instructie. De deelnemers ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan de instructie. Wanneer de instructie start, zal de consultant zichzelf voorstellen en het programma van dat moment toelichten aan de deelnemers
(via videobellen met Microsoft Teams). Daarna zal hij het softwareprogramma openen en de BHV- functionarissen meenemen door het te behandelen scenario (door zijn / haar beeldscherm te delen). Het scenario wordt op voorhand bepaald, evenals de oefendoelen, met de opdrachtgever.

Virtuele Incidenten Enscenering stelt de BHV-functionarissen in staat om te werken met beeldmateriaal afkomstig van de locatie en omgeving. Hierdoor is de situatie herkenbaar en het scenario realistisch.
Tijdens het behandelen van het scenario kan er interactie plaatsvinden tussen de consultant van Inprevo en de deelnemer, mits de deelnemer in het bezit is van een PC / laptop / tablet met microfoon en bij voorkeur ook een camera.

 

Meer informatie over VIE

 

3. Een table-top instructie middels Virtuele Incidenten Enscenering op locatie

Een table-top instructie middels Virtuele Incidenten Enscenering (VIE) op locatie is in feite niet veel anders dan hetgeen beschreven is bij onderdeel 2. Het verschil is dat de table-top instructie op locatie uitgevoerd wordt. Dit maakt de interactie met de deelnemers eenvoudiger. Voorwaarde is wel dat onderling een afstand van 1,5 meter op locatie gewaarborgd kan worden. Middels VIE is dit relatief eenvoudig te realiseren: de deelnemers kijken naar een beamer projectie op een scherm of op de muur. Dit kan vanaf vrijwel iedere plek in een ruimte.

Bij een table-top op papier, waarbij gewerkt wordt met het verplaatsen van poppetjes is het veel lastiger om een onderlinge afstand van 1,5 meter te realiseren. Hierbij staan de deelnemers gezamenlijk gebogen over de plattegrond. Dit is dan ook een vorm van oefenen die op dit moment door Inprevo niet uitgevoerd wordt i.v.m. het waarborgen van de veiligheid.

 

Meer informatie over contactloos oefenen

 

4. Een droogoefening

Naast een table-top oefening op locatie, kan er ook een droogoefening gehouden worden. Bij een droogoefening neemt de consultant de procedures van het ontruimen door. Dit kan interactief, middels vraag / antwoord, plaatsvinden. Indien de BHV-organisatie nieuw is en nog onbekend is met de procedures, kan dit ook door middel van het geven van een presentatie over de procedures (instructie).
Vervolgens wordt een rondgang met de BHV’ers gehouden, rekening houdend met een onderlinge afstand van 1,5 meter , waarbij gekeken wordt naar de vluchtroutes, de hoofdafsluiters, de BMI, etc. Waar mogelijk zal hier weer gebruik gemaakt worden van vraag en antwoord.

Indien gewenst en mogelijk, kan nog een gefaseerde droogontruiming plaatsvinden. Dit betekent dat de BHV’ers de taak krijgen een vleugel of bouwdeel te ontruimen, zonder daadwerkelijk mensen te ontruimen. De nadruk ligt dan op het communiceren (middels portofoon of op een andere wijze) en of de juiste procedures gevolgd worden. Ook dit is weer met name een vraag- en antwoordspel.

 

 

5. Een ‘normale’ oefening

Indien de omstandigheden dit toelaten, kan een normale oefening uitgevoerd worden. Voorwaarde is dat de organisatie zelf reeds aanpassingen in het kader van de anderhalve meter samenleving heeft doorgevoerd in de procedures (in het Ontruimingsplan) en de medewerkers hierover geïnstrueerd zijn. Onderling moet – zeker bij een oefening – anderhalve meter afstand gewaarborgd worden. In de praktijk zal dit neerkomen op het gefaseerd ontruimen, bijvoorbeeld het ontruimen van een bouwdeel of verdieping waar op dat moment relatief weinig mensen aan het werk zijn.

Indien het ontruimingsalarm niet in zones verdeeld is, wordt bij voorkeur geen gebruik gemaakt van het alarm. Dit leidt namelijk, zonder verdeling in zones, tot een totaalontruiming. Dit is niet gewenst bij een groot aantal aanwezigen, zolang er geen echte calamiteit is die dit noodzakelijk maakt. De consultant beschikt wel over middelen waarmee een (plaatselijk) alarmsignaal geënsceneerd kan worden, zodat de realiteit zoveel mogelijk gerealiseerd wordt.

 

Bent u benieuwd wat Inprevo voor u organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

NEEM CONTACT OP