Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Ontruimingsoefening

De algemeen aanvaarde NEN 8112:2017 norm adviseert bedrijven minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening te organiseren. Ten tijde van de coronacrisis is dit lastig uit te voeren. Inprevo kan u hierbij helpen.

Contactloos oefenen op klantlocatie

Doordacht veilig & contactloos oefenen op klantlocatiesDatum: 1 september 2020


Omdat de pandemie nog niet voorbij is, is afstand van elkaar houden van belang voor ieders gezondheid. Inprevo heeft haar oefeningen aangepast om in de anderhalvemetersamenleving veilig te kunnen blijven oefenen.


Bij het uitvoeren van ontruimingsoefeningen op klantlocaties verwachten wij van onze klanten dat alle voorschriften van het RIVM opgevolgd zijn, zodat uw hulpverleners in een veilige omgeving kunnen oefenen. Daarnaast hebben wij een aantal maatregelen opgesteld, om de oefening veilig op uw locatie te kunnen uitvoeren.


Gezondheidscheck
Voor aanvang van de ontruimingsoefening/instructie controleert de consultant (eventueel via de leidinggevende bij een onaangekondigde oefening) op gezondheidsklachten zoals hoesten, niezen en verkoudheid. Daarnaast vraagt de consultant aan iedereen of zij fit genoeg zijn om deel te nemen aan de oefening.

 

Richtlijnen

Inprevo volgt de richtlijnen van het RIVM. Wij verwachtendat de deelnemers zich zullen houden aan de volgende richtlijnen:


• Blijf thuis bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, plotseling verlies van reuk en smaak, verhoging c.q. koorts (vanaf 38C°)
• Blijf thuis als u in afwachting bent van de uitslag van een coronatest

• Blijf thuis als iemand in uw gezin / huishouden koorts of benauwdheidsklachten heeft en nog geen uitslag heeft van de coronatest
• Indien iemand in uw huishouden positief is getest op corona, blijft u thuis en hoort u van de GGD wat u moet doen
• Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar
• Dringend advies: gebruik een mondkapje wanneer je je verplaatst binnen het pand. Wanneer je zit, mag het mondkapje af
• Zorg dat u fit bent
• Als u hoest of niest, gebruik dan de binnenkant van uw elleboog om de omgeving te beschermen;
• Was regelmatig goed uw handen met water en zeep of gebruik handgel
• Volg de aanwijzingen van het Inprevo-personeel

 

Deelnemers aan de ontruimingsoefening die zich niet houden aan de richtlijnen zullen wij om veiligheidsredenen niet toelaten. Indien de klantlocatie onvoldoende mogelijkheden biedt of onvoldoende is ingericht om een oefening of (table-top) instructie op 1,5 meter te kunnen uitvoeren, zal de consultant in overleg bepalen of de oefening/instructie door kan gaan. Als geconcludeerd wordt dat de oefening of instructie niet kan plaatsvinden vanwege het niet (kunnen) naleven van de richtlijnen, brengt Inprevo de volledige offerteprijs in rekening.

 

Veiligheidsmaatregelen (algemeen)

• Looproutes en pictogrammen:
Uw locatie dient zo nodig te zijn voorzien van looproutes met duidelijke belijningen en waarschuwingspictogrammen om deelnemers aan de oefening continue te wijzen om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Mogelijke obstakels in looproutes zijn weggehaald.
• Instructie/Personeel:

De consultant is uitgebreid geïnstrueerd over de wijze waarop dit protocol opgevolgd moet worden en zal medewerkers wanneer nodig aanspreken op ongewenst gedrag.

 

Veiligheidsmaatregelen ontruimingsoefening

De BHV’ers moeten onderling en naar de consultant 1,5 meter afstand kunnen houden. Medewerkers die meedoen aan de ontruimingsoefening moeten tijdens het ontruimen en op de verzamelplaats 1,5 meter onderlinge afstand houden. Tijdens terugkeer naar de werkplek wordt nog steeds 1,5 meter afstand gehouden.

 

Veiligheidsmaatregelen table-top of klassikale instructies
Het maximaal aantal deelnemers bij een table-top of klassikale instructie op uw locatie is afhankelijk van de ruimte waar de (table-top) instructie plaatsvindt. Onderling dient 1,5 meter afstand te worden gehouden. Als richtlijn kan NEN-spec “Kantoorwerkplekken; Ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting in het kader van de COVID-19-maatregelen” gehanteerd worden. Hierin is o.a. opgenomen dat voor een vergaderruimte 5 m2 per persoon aangehouden moet worden. Voor het uitvoeren van oefeningen hanteert Inprevo veiligheidshalve 6 m2 per persoon.

 

Door het consequent en juist toepassen van dit protocol door iedereen, zijn wij ervan overtuigd de door u geboekte oefening/instructie op doordachte en veilige wijze uit te kunnen voeren.

 

Mocht u naar aanleiding hiervan nog aanvullende vragen hebben, bel (088- 61 61 400) of mail (info@inprevo.nl) ons gerust.

Meer informatie