Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Ontruimingsoefening

De algemeen aanvaarde NEN 8112:2017 norm adviseert bedrijven minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening te organiseren. Ten tijde van de coronacrisis is dit lastig uit te voeren. Inprevo kan u hierbij helpen.

Contactloos oefenen op klantlocatie

Doordacht veilig & contactloos oefenen op klantlocaties

Versie: 17 november 2021

 

Bij het uitvoeren van ontruimingsoefeningen op klantlocaties verwachten wij van onze klanten dat alle voorschriften van het RIVM opgevolgd zijn, zodat in een veilige omgeving de geoefendheid van uw hulpverleners in stand wordt gehouden. Daarnaast hebben wij maatregelen opgesteld, om de oefening veilig op uw locatie te kunnen uitvoeren.

Richtlijnen

Inprevo volgt de richtlijnen van het RIVM. Van de deelnemers aan de ontruimingsoefening verwachten wij dat zij zich zullen houden aan de volgende richtlijnen:

 • Blijf thuis bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 graden);
  • Blijf thuis bij coronagerelateerde klachten, zoals neusverkoudheid, niezen, keelpijn, lichte hoest, koorts (vanaf 38 graden);
  • Blijf thuis als iemand in uw gezin koorts of benauwdheidsklachten heeft en nog geen uitslag heeft van een coronatest;
  • Indien iemand in uw huishouden positief heeft getest op corona, dan blijft u thuis en hoort u van de GGD wat u moet doen;
  • Blijf thuis als u in afwachting bent van de uitslag van de coronatest;
  • Zorg dat u fit bent;
  • Als u hoest of niets, gebruik dan de binnen van uw elleboog om uw omgeving te beschermen;
  • Was regelmatig goed uw handen met water en zeep of gebruik handgel;
  • Blijf alert op 1,5 afstand houden;
  • Volg de aanwijzingen van Inprevo personeel op.

Deelnemers aan de ontruimingsoefening die zich niet houden aan de richtlijnen, kunnen wij om veiligheidsredenen niet toelaten. Indien de klantlocatie onvoldoende mogelijkheden biedt of onvoldoende is ingericht om een oefening of (table-top) instructie te kunnen uitvoeren, zal de consultant in overleg bepalen of de oefening/instructie door kan gaan. Als geconcludeerd wordt dat de oefening of instructie niet kan plaatsvinden vanwege het niet (kunnen) naleven van de richtlijnen, brengt Inprevo de volledige offerteprijs in rekening.

Gezondheidscheck

Voor aanvang van de ontruimingsoefening/instructie controleert de consultant (eventueel via de leidinggevende bij een onaangekondigde oefening) op gezondheidsklachten zoals hoesten, niezen en verkoudheid. Daarnaast vraagt hij/ zij of een ieder fit genoeg is om deel te nemen aan de oefening. Wij vragen niet naar de QR-code.

Veiligheidsmaatregelen (algemeen)

 • Hygiëne:
  Wij adviseren u de aangeboden locatie/ruimte (leslokalen, toiletten, lunchruimte) goed schoon en geventileerd  te houden  om veilig les  te kunnen geven. Wij adviseren u dat strategische punten (leslokalen, toiletten, lunchruimte en praktijkobjecten) voorzien zijn van voldoende desinfecterende gel en/of schoonmaakdoekjes. Op meerdere momenten zal voor, tijdens en na de training deelnemers gevraagd worden om handen te wassen.
 • Mondkapje/Faceshield:
  Het mondkapje of faceshield moet worden opgezet bij verplaatsen door een locatie.
 • Instructie/Personeel:
  De consultant is uitgebreid geïnstrueerd over de wijze waarop dit protocol opgevolgd moet worden en zal medewerkers wanneer nodig aanspreken op ongewenst gedrag.

Veiligheidsmaatregelen ontruimingsoefening

Het advies is om de BHV’ers onderling en naar de consultant afstand te laten houden. Medewerkers die meedoen aan de ontruimingsoefening worden ook geadviseerd om tijdens het ontruimen en op de verzamelplaats onderling afstand te houden.

 

Terugkeer naar de werkplek na de oefening dient, indien mogelijk, gefaseerd met voldoende onderlinge afstand te geschieden.

Veiligheidsmaatregelen table-top of klassikale instructies

Het maximaal aantal deelnemers bij een table-top of klassikale instructie op uw locatie is afhankelijk van de ruimte waar de (table-top) instructie plaatsvindt. Als richtlijn kan NEN-spec “Kantoorwerkplekken; Ergonomische eisen voor de oppervlakte en inrichting in het kader van de COVID-19- maatregelen” gehanteerd worden. Hierin is o.a. opgenomen dat voor een vergaderruimte 5 m2 per persoon aangehouden moet worden. Voor het uitvoeren van oefeningen adviseert Inprevo veiligheidshalve 6 m2 per persoon.

Doordacht veilig

Door het consequent en juist toepassen van dit protocol door een ieder zijn wij ervan overtuigd de door u geboekte training op Doordacht Veilige wijze uit te kunnen voeren.

 

Mocht u naar aanleiding hiervan nog aanvullende vragen hebben, bel (088 - 61 61 400) of mail (info@inprevo.nl) ons gerust.

Meer informatie