Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Virtuele Incidenten Enscenering | VIE

VIE maakt het mogelijk om tijdens BHV-trainingen scenario's realistisch na te bootsen en zo BHV'ers nog beter voor te bereiden op incidenten.

Virtuele Incidenten Enscenering

Het programma Virtuele Incidenten Enscenering (VIE) stelt BHV'ers in staat om hun kennis en kunde van de bedrijfshulpverleners te vergroten. VIE is voor verschillende doeleinden in te zetten:


Instructie

 

 

stelt de BHV-functionarissen in staat om te werken met beeldmateriaal afkomstig van de locatie en omgeving. Hierdoor is de situatie herkenbaar en het scenario realistisch.


Tijdens het behandelen van het scenario kan er interactie plaatsvinden tussen de consultant van Inprevo en de deelnemer, mits de deelnemer in het bezit is van een PC / laptop / tablet met microfoon en bij voorkeur ook een camera.

 

 

Bij een table-top instructie middels Virtuele Incidenten Enscenering behandelt de consultant van Inprevo diverse situaties die middels een softwareprogramma visueel gemaakt worden.

Via Microsoft Teams kan de consultant van Inprevo deelnemers meenemen in deze instructie. De deelnemers ontvangen een uitnodiging om deel te nemen aan de instructie. Wanneer de instructie start, zal de consultant zichzelf voorstellen en het programma van dat moment toelichten aan de deelnemers
(via videobellen met Microsoft Teams). Daarna zal hij het softwareprogramma openen en de BHV- functionarissen meenemen door het te behandelen scenario (door zijn / haar beeldscherm te delen). Het scenario wordt op voorhand bepaald, evenals de oefendoelen, met de opdrachtgever.

Virtuele Incidenten Enscenering stelt de BHV-functionarissen in staat om te werken met beeldmateriaal afkomstig van de locatie en omgeving. Hierdoor is de situatie herkenbaar en het scenario realistisch.
Tijdens het behandelen van het scenario kan er interactie plaatsvinden tussen de consultant van Inprevo en de deelnemer, mits de deelnemer in het bezit is van een PC / laptop / tablet met microfoon en bij voorkeur ook een camera.


Wilt u de kennis en kunde van uw BHV'ers naar een hoger niveau tillen? Het programma Virtuele Incidenten Enscenering kan uitkomst bieden. VIE is een manier van trainen waarbij veel interactie plaatsvindt en zo BHV'ers leert wat de beste aanpak is bij verschillende incidenten.

Oefening met VIE

Het is mogelijk om met VIE beelden en scenario's van uw organisatie te projecteren. Vrijwel elk scenario kan worden behandeld. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een brand bij de printer, een elektrische auto die vlam vat of een bijvoorbeeld een brand in uw pand. Daarnaast kan iedere locatie worden gekozen waar het scenario zich afspeelt. Dit kunnen willekeurige locaties zijn, maar ook locaties van een organisatie.

 

VIE wordt voor meer doeleinden ingezet dan alleen oefenen. VIE kan veel betekenen bij de evaluatie van een BHV-inzet. Zo wordt het mogelijk om een inzet stap voor stap te evalueren. Hierdoor zijn BHV’ers bij een volgend incident nog beter voorbereid.

De voordelen van VIE:

• De bedrijfsspecifieke risico’s worden behandeld;

• De trainer kan direct inspelen op het verloop van het scenario door nieuwe beelden toe te voegen;

• Interactieve, innovatieve oefenmomenten en ter plaatse aan te passen scenario’s;

• Motiverende, leuke en actieve sessies voor uw mensen;

• Realistisch (virtueel) oefenen zonder nadelige gevolgen voor de bedrijfsvoering;

• Meerdere scenario’s worden behandeld in een oefening;

• Geschikt voor groepen tot 12 personen.

 

MEER INFORMATIE