Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Ontruimingsoefening

De algemeen aanvaarde NEN 4000 norm adviseert bedrijven minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening te organiseren, of vaker wanneer belangrijke veranderingen in uw organisatie daartoe aanleiding geven. Inprevo kan u hiermee helpen.

Ontruimingsoefening

De Arbowet schrijft voor om regelmatig een ontruimingsoefening uit te voeren. Inprevo adviseert daarom om minimaal jaarlijks te oefenen, zodat de organisatie weet hoe te handelen wanneer zich een calamiteit voordoet. Niet alleen vergroot het de bekendheid met het gebouw, de vluchtwegen en de vluchtwegbewijzering bij uw medewerkers, de oefening zet ook aan tot evaluatie en eventueel herziening van de BHV-organisatie. Daarnaast verbetert het de ontruimingsvaardigheden en verhoogt het de saamhorigheid en professionaliteit van uw BHV-organisatie.

Ontruimingsinstructies

Ontruimingsinstructies zijn er om voor de plaatselijke situatie goed te leren kennen en de eventuele risico’s bij een ontruiming te kunnen herkennen. Herhaling (bijvoorbeeld 1 x per jaar) van deze instructies is wenselijk.

Oefenen

Essentieel voor het goed functioneren van het bedrijfsnoodplan bij een calamiteit, is het regelmatig oefenen met de verschillende functionarissen die een taak hebben in de BHV-organisatie. De oefeningen kunnen variëren van onaangekondigde, aangekondigde, gefaseerde en gehele ontruimingsoefeningen.


Verschillende ontruimingsoefeningen

Fase 1 (Table-top):

Een tabletop-oefening is een proceduretraining voor de BHV-organisatie onder leiding van een docent waarbij gebruik gemaakt wordt van plattegronden. Uitgangspunten zijn de noodprocedures en het bedrijfsnoodplan binnen de organisatie.

 

Fase 2 (Droogoefening):

Alle procedures worden uitgevoerd en alle handelingen worden verricht, maar er wordt niet tot een daadwerkelijke ontruiming overgegaan, alleen alle hulpverleners doen mee!

 

Fase 3 (Aangekondigde oefening):

Een oefening gelijk aan fase 2, maar dan met een daadwerkelijke ontruiming. Van te voren wordt richting personeel datum en tijdstip van de oefening bekendgemaakt. In overleg met de coördinator kan besloten worden tot deel- of totaalontruiming.

 

Fase 4 (Onaangekondigde oefening):

Een oefening gelijk aan fase 3, eventueel gecombineerd met de inzet van fictieve slachtoffers, rook en andere ensceneringmiddelen. Bij deze oefening worden van tevoren de BHV-organisatie en medewerkers niet ingelicht.

 

Bent u benieuwd wat Inprevo voor u organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.