Opstellen UPD brandveiligheid

Een UPD brandveiligheidsdocument is een document die dient als basis voor het uitvoeren van brandveiligheidsinventarisaties en is een belangrijk hulpmiddel voor vastgoedeigenaren.

UPD brandveiligheid

De wereld van brandveiligheid is erg breed en complex. Een vastgoedeigenaar krijgt met veel aspecten en partijen te maken zoals; leveranciers die de blusmiddelen keuren, adviseurs die middels berekeningen aantonen dat het gebouw brandveilig is, eigen medewerkers die de gebouwen brandveilig moeten gebruiken en ze moeten zorgen voor een brandveilige opslag van gevaarlijke stoffen.

Brandscan

Voor eigenaren, maar ook gebruikers, is het van belang om te weten of een bouwwerk aan de wettelijke verplichtingen voldoet. Daar kan een brandscan bij helpen. Het is daarbij wel van belang om vooraf vast te leggen wat er wordt beoordeeld bij een dergelijke brandscan. Dat leggen wij vast in een UPD brandveiligheid. 

Wilt u meer informatie?

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op