Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Sinds de invoering van de Arbowet, is ieder bedrijf met personeel verplicht om een RI&E uit te voeren. Een Ri&E staat voor Risico Inventarisatie en - Evaluatie.

OFFERTE AANVRAGEN

Inhoud RI&E 

Een RI&E brengt de mogelijke risico's voor een organisatie in kaart en komt met een plan voor het oplossen hiervan. De RI&E is eigenlijk de basis voor het arbobeleid dat u daarna opstelt. 

 

In een RI&E staat:

  • een beschrijving van gevaren;
  • een beschrijving van risicobeperkende maatregelen;
  • een plan van Aanpak met tijdsplanning.

RI&E voor diverse branches

Wij schrijven RI&E's voor diverse branches, waaronder midden- en kleinbedrijf, zorg, horeca, kinderopvang, industrie, vastgoed, etc. 

Toetsing RI&E

Indien de Arbowet voorschrijft dat een toetsing van een RI&E verplicht is, kan Inprevo ondersteuning geven bij de wettelijke toetsing van de basis RI&E.

Aanpassen RI&E

Inprevo adviseert om regelmatig een RI&E uit te voeren. Wanneer werkprocessen of –methoden, techniek en wetgeving zijn gewijzigd, dient de RI&E volgens de Arbowet hierop te worden aangepast. Het is raadzaam om de RI&E in ieder geval eens in de drie jaar te actualiseren.

Lees meer over RI&E in Rotterdam, Houten, Amsterdam en Goes

Offerte aanvragen