Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Sinds de invoering van de Arbowet is ieder bedrijf met personeel verplicht om een RI&E uit te voeren. Een Ri&E staat voor Risico Inventarisatie en - Evaluatie.

OFFERTE AANVRAGEN

 

Wat staat er in een RI&E? 

Een RI&E brengt de mogelijke risico's voor een organisatie in kaart en komt met een plan voor het oplossen hiervan. De RI&E is eigenlijk de basis voor het arbobeleid dat u daarna opstelt. 

In een RI&E staat:

  • beschrijving van gevaren;
  • beschrijving van risicobeperkende maatregelen;
  • Plan van Aanpak met tijdsplanning.

RI&E voor diverse branches

Wij schrijven RI&E's voor diverse branches, waaronder midden- en kleinbedrijf, zorg, horeca, kinderopvang, industrie, vastgoed, etc. 

 

Toetsing RI&E

Indien de Arbowet voorschrijft dat een toetsing van een RI&E verplicht is, kan Inprevo ondersteuning geven bij de wettelijke toetsing van de basis RI&E.

 

Aanpassen RI&E

Inprevo adviseert om regelmatig een RI&E uit te voeren. Wanneer werkprocessen of –methoden, techniek en wetgeving zijn gewijzigd, dient de RI&E volgens de Arbowet hierop te worden aangepast. Het is raadzaam om de RI&E in ieder geval eens in de drie jaar te actualiseren.

 

Wij kunnen uw veiligheidsorganisatie verder ondersteunen met

Offerte aanvragen