Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

BHV RI&E

De Arbo RI&E geeft inzicht in de risico's die zich afspelen bij de organisatie. De bedoeling van de Arbo RI&E is het opsporen, herkennen, rubriceren en evalueren van risico’s voor personeelsleden en niet-personeelsleden (bezoekers, e.d.)

BHV RI&E

De door de Arbowet voorgeschreven Arbo RI&E geeft inzicht in de risico’s in termen van kansen, effecten en scenario’s. Deze factoren samen bepalen de prioriteit die aan het treffen van maatregelen en het aanbrengen van voorzieningen moet worden toegekend.

 

De Arbo RI&E geeft inzicht in de risico's die zich afspelen bij de organisatie. De resultaten uit de risico-inventarisatie bepalen mede de vorm en de grootte van de bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV-organisatie) die noodzakelijk is. De bedoeling van de Arbo RI&E is het opsporen, herkennen, rubriceren en evalueren van risico’s voor personeelsleden en niet-personeelsleden (bezoekers, werknemers van aannemers en passanten). De bedrijfsbrede RI&E geeft echter vaak onvoldoende gegevens voor het opzetten van een BHV-organisatie en het bedrijfsnoodplan.


Om toch voldoende gegevens te verkrijgen, heeft Inprevo een methode ontwikkeld waarbij stap voor stap het gehele traject veiligheid, - met betrekking tot de BHV-, wordt doorlopen. Wij noemen deze methode de Bedrijfshulpverleningsrisico- inventarisatie & -evaluatie (BHV RI&E).


De BHV-RI&E wordt met de verantwoordelijke BHV-functionaris middels een interview ingevuld. Na het interview volgt een uitgebreide rondgang door het bedrijf waarbij vrijwel alle ruimtes beoordeeld worden. Situaties en/of objecten waar mogelijke verbeteringen gezien worden, zullen worden genoteerd en later vermeld in het Plan van Aanpak.


De BHV-inventarisatie is in de volgende hoofdstukken onderverdeeld:

 

1. Organisatie en personeel

 • Het vaststellen van het aantal werknemers en bezoekers
 • Het vaststellen van eventuele (bijzondere) gevaren in het bedrijf of in de omgeving
 • De bedrijfshulpverleningsorganisatie
 • Oefeningen

2. Technische installaties

 • Algemene technische gegevens van het gebouw
 • Brandmeldinstallatie
 • Ontruimingsalarminstallatie
 • Liften
 • Hoofdafsluiters

3. Vluchtwegen

 • Algemene voorzieningen
 • Noodverlichting

 

4. BHV-middelen

 • Communicatie- en herkenningsmiddelen
 • EHBO-middelen
 • Brandbestrijdingsmiddelen


5. Overzicht inventarisatie

 • Algemene ruimtes
 • Gevaarlijke stoffen
 • Technische ruimtes en installaties
 • Veiligheids- en gezondheidssignalering

BHV RI&E in Rotterdam, Houten, Amsterdam of Goes?

Bent u benieuwd wat Inprevo voor uw organisatie kan betekenen of wilt u meer informatie over de BHV-Quickscan en RI&E? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Neem contact op