Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Consultancy

Veiligheid binnen organisaties betekent dat u moet zoeken naar de juiste mix van veiligheidsaspecten voor gebouw, installaties en voor de mensen binnen de organisatie. Ons BHV- en Fire Safety Consultancy team adviseert klanten hoe veilig te werk te gaan.

Vluchtwegsignalen

Veiligheidstekeningen

Veiligheidstekeningen ondersteunen de veiligheidsplannen. Voor ieder bedrijf is het hebben van een situatietekening en een tekening met alle vluchtrichtingen, de alarmering, de spoedeisende hulpverlenings-materialen en de technische voorzieningen aan te raden. Inprevo kan het tekenwerk voor uw bedrijf verzorgen.

Offerte aanvragen


De activiteiten die hier betrekking op hebben zijn:

  • inventarisatie van het tekenwerk op de locatie;
  • uitvoering van de tekenwerkzaamheden;
  • controle van het tekenwerk op de locatie;
  • presentatie aan de organisatie en het definitief maken van de tekeningen;
  • vaststelling van de plaats waar de vluchtwegplattegronden bevestigd dienen te worden;
  • definitief plotten van alle tekeningen;
  • inlijsten en ophangen van tekeningen (indien gewenst).

Inventarisatie tekenwerk (brand)veiligheid

Tijdens de inventarisatie van het tekenwerk op locatie wordt direct bekeken of alle vluchtwegpictogrammen en armaturen voldoende aanwezig en in orde zijn. Indien gewenst kan tevens worden gekeken of er voldoende blusmiddelen, EHBO-koffers en andere BHV-middelen aanwezig zijn en of zij op de juiste plaats hangen. De resultaten daarvan worden in een advies verwerkt.​

Aansluitend kan Inprevo ondersteuning geven in het uitvoeren van aanvullende onderzoeken in combinatie met bijvoorbeeld brandveiligheid. Wij ondersteunen u graag met het creëren van veiligheidstekeningen. Meer weten? Neem contact met ons op.