Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over Inprevo.

Geslaagde kennisdelingsbijeenkomst met woningcorporaties

Inprevo werkt voor diverse woningcorporaties en merkt dat er zeer verschillend met de invulling van de zorgplicht bij brandveiligheid wordt omgegaan. Voor Inprevo is het zeer leerzaam om diverse woningcorporaties bijeen te brengen en te discussiëren over dit onderwerp. Met nieuwe praktijkkennis en inzichten is Inprevo nog beter in staat om woningcorporaties op maat te adviseren bij hun brandveiligheidsopgaven. Woningcorporaties kunnen door de handen ineen te slaan kennis uitwisselen, best practices delen en zo nóg beter grip op brandveiligheid krijgen.


Vorige week organiseerde Inprevo wederom een kennisdelingsbijeenkomst met diverse woningcorporaties. Harry van de Vranden en Fabian Willemze (beiden adviseur brandveiligheid) kijken terug op een inspirerende en praktijkgerichte bijeenkomst. Ook de woningcorporaties spraken van een geslaagde middag met interessante en nuttige inzichten. De belangrijkste opbrengsten vatten wij in dit artikel kort voor u samen:

  • Hoe realiseer je bestuurlijk draagvlak voor brandveiligheid? Dit wordt in de praktijk als complex ervaren. Diverse praktische handvatten werden met de aanwezigen gedeeld!
  • Borg de brandveiligheid binnen de woningcorporatie in een strategische ambitie en vertaal dit naar concrete beleidsdoelstellingen. En communiceer dit beleid met de medewerkers op de werkvloer!
  • Gedragsbeïnvloeding van bewoners, hoe doe je dit? En wiens verantwoordelijkheid is dit?
  • Benader brandveiligheid als een middellange termijnopgave en stel prioriteiten. Lever eerst de meeste inzet daar waar de risico’s het grootst zijn (risicogericht).

Tijdens de kennismeeting kwamen ook nog enkele praktijkcasussen en best practices aan de orde. Eén praktijkcasus hield de aanwezigen in het bijzonder bezig. In hoeverre een woningcorporatie verplicht is tot het installeren en onderhouden van een ontruimingsalarminstallatie in een bestaande woonfunctie waar door de woningcorporatie bovenwettelijk een brandmeldinstallatie is aangebracht. Dergelijke casussen en vraagstukken werden de gehele bijeenkomst ingebracht en gezamenlijk besproken.


Bent u geïnteresseerd om in de toekomst deel te nemen aan een kennisdelingsbijeenkomst gericht op brandveiligheid, neem dan contact op met Harry van de Vranden. Inprevo houdt van de geïnteresseerde woningcorporaties een belangstellingsregistratie bij en nodigt u graag uit voor de volgende bijeenkomst. Uiteraard kunt u ook met overige vragen bij ons terecht. Wij verwelkomen u graag voor een oriënterend gesprek op een van onze kantoren.

 

Meer informatie

 

 

 

 

 

Gerelateerde nieuwsitems