Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over Inprevo.

Gezamenlijk opleidingsprotocol BHV- en EHBO-aanbieders gereed

Om onze veiligheidstrainingen ook in de nieuwe 1,5 meter maatschappij veilig te kunnen verzorgen, hebben we samen met een brede vertegenwoordiging van de BHV-EHBO branche- en kennispartners het initiatief opgepakt om samen een opleidingsprotocol vast te stellen.

 

Met kennispartners als het NIBHV, Het Oranje Kruis, het Rode Kruis en de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) kijken we als branche hoe we met passende maatregelen het vertrouwen kunnen krijgen van werkgevers en cursisten om veilig en effectief te trainen, conform de richtlijnen van het RIVM.

 

In veel beroepsbranches is het verplicht om een EHBO of BHV-cursus te volgen om een beroep uit te kunnen oefenen. Dit geldt onder meer voor BHV'ers, pedagogisch medewerkers, medewerkers van hulpdiensten en paramedici en burgerhulpverleners. Daarbij is het voor organisaties en bedrijven van cruciaal belang dat de bedrijfshulpverleners de juiste kennis hebben van eerste hulp en bedrijfshulpverlening. Met deze kennis worden de overlevingskansen van een slachtoffer aanzienlijk vergroot, bijvoorbeeld bij een ongeval, onwelwording of ontruiming tijdens werktijd. BHV en EHBO-cursussen zijn dan ook noodzakelijk voor de continuering van dagelijkse werkzaamheden binnen instellingen, bedrijven en andere organisaties. 

 

Dit protocol heeft als doelstelling om veilig te kunnen herstarten met (praktisch) onderwijs van EHBO en BHV-cursussen, binnen de door het RIVM gestelde maatregelen. In het protocol staan op hoofdlijnen de richtlijnen voor hoe een EHBO of BHV cursus doorgang kan vinden, zoals hygiënemaatregelen, hoe de vaardigheden te oefenen met behulp van (reanimatie)oefenpoppen, looproutes etc. De detailinvulling wordt vervolgens per organisatie verder uitgewerkt. 

 

We adviseren om het protocol goed door te nemen voordat u cursussen gaat plannen of cursussen gaat geven. Hier kunt u het definitieve brancheprotocol downloaden.

 

Het protocol is aangeboden bij:

  • Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio’s
  • Ministerie van SZW
  • SER
  • GGD-GHOR
  • KVK

Op 4 juni 2020 komt er een landelijk persbericht namens alle partijen waarin we het protocol via diverse media onder de aandacht brengen bij het algemene publiek.

 

 

 

 

Gerelateerde nieuwsitems