Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over Inprevo.

Hoeveel personen mogen er in een gebouw aanwezig zijn?

Onze consultants krijgen regelmatig de vraag hoeveel personen er maximaal in een gebouw aanwezig mogen zijn. Onze consultant Bas de Bruijn geeft uitleg hierover.

 

Hoeveel personen er maximaal gelijktijdig in een bouwwerk aanwezig mogen zijn hangt af van de capaciteit van de vluchtwegen. Elke vluchtweg heeft namelijk een bepaalde capaciteit, afhankelijk van het type en breedte van de doorgang. 

 

De NEN 6089 is de norm en geeft een methode voor de bepaling van de tijd die nodig is om (delen van) een bouwwerk voldoende snel en veilig te ontruimen. De norm onderscheidt twee verschillende wijzen van ontruimen:

 

Scenario-onafhankelijke ontruiming
Deze wijze van ontruiming heeft als uitgangspunt dat nergens in het gebouw brand heerst, waardoor alle vluchtroutes beschikbaar zijn. Hier wordt bepaald wat de totale ontruimingstijd van het gehele gebouw is, bij een evenredige verdeling van het aantal aanwezige personen over alle vluchtroutes.

 

Scenario-afhankelijke ontruiming
Deze wijze van ontruiming heeft als uitgangspunt dat in één subbrandcompartiment brand is ontstaan. De vluchtroutes vanuit alle delen van het gebouw worden voor elk brandscenario apart bepaald, afhankelijk waar de brand is ontstaan. In een scenario-afhankelijke ontruiming wordt de tijd onderzocht waarbinnen de individuele subbrandcompartimenten kunnen worden verlaten.


In basis wordt voor beide ontruimingsmethoden bepaald wat de ontruimingstijd en capaciteit van een vluchtroute is. Voor beide methoden zijn eisen gesteld waarbinnen de ontruiming gereed moet zijn en de vluchtmogelijkheden moeten zowel aan de scenario-afhankelijke als de scenario-onafhankelijke eisen voldoen.

 

Inprevo kan de capaciteit van deze vluchtwegen voor u analyseren en berekenen, ook wel een opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening. Zo wordt het duidelijk of het beoogde aantal personen, in het geval van een calamiteit, het bouwwerk tijdig kunnen verlaten en waar eventuele knelpunten liggen. Inprevo maakt deze opvang- en doorstroomcapaciteitsberekening  met de rekensoftware OntruiMR. De berekening is conform NEN 6089 en het Bouwbesluit 2012.

 

Hulp nodig?

Wilt u meer informatie over opvang- en doorstroomcapaciteitsberekeningen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

 

 

 

 

Gerelateerde nieuwsitems