Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over Inprevo.

Kennissessie Brandveiligheid voor woningcorporaties op 1 en 10 oktober a.s.

In oktober organiseert Aedes samen met Hemmink en Inprevo twee kennissessies over brandveiligheid, Eén bijeenkomst vindt plaats op 1 oktober in Zwolle. De andere bijeenkomst is op 10 oktober in Eindhoven.

 

Bezoek één van deze kennissessies en leer van de ervaringen van andere corporaties.

U hoort hoe anderen stappen hebben gezet voor een brandveilige portefeuille, maar ook welke obstakels zij tegenkwamen en hoe zij daarmee omgingen. Ook gaat u daarover in gesprek met deskundigen en met elkaar. Informatie die u helpt om brandveiligheid ook binnen uw corporatie de juiste plek te geven en een organisatorische beweging in gang te zetten naar nog betere veiligheid.

 

Programma van de dag:

-        Het thema brandveiligheid op de agenda van jouw corporatie;

-        Voorbereidingen voor brandveiligheidsbeleid;

-        Gebruik en toepassing van de Aedes-app Brandveiligheid; 

-        Hoe start de uitrol van brandveiligheid.

 

Doelgroep

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor corporatiemedewerkers die zich op strategisch of uitvoerend niveau bezighouden met brandveiligheid.De bijeenkomst is kosteloos, maar graag een bericht bij verhindering.

LET OP: Na registratie ontvangt u een automatische mail. Geen mail ontvangen? Neem contact op via aanmeldingen@aedes.nl.

 

Programma

12.30-13.00 uur - Ontvangst
13.00-13.15 uur - Opening door Inprevo
13.15-13.30 uur - Opening door Aedes
13.30-14.30 uur - Pieter Kievoet
14.30-15.00 uur - Pauze
15.00-15.45 uur - Ronde 1, parallelsessies (zie de omschrijvingen hierna)

15.45 -16.00 uur - Pauze
16.00-16.45 uur - Ronde 2, parallelsessies
16.45-17.15 uur - Paneldiscussie
17.15-17.30 uur - Afsluiting door Hemmink
17.30 uur - Borrel

 

Sessie 1: Brandveiligheidsbeheer doe je samen!

Hoe je als team een veiligheidsbeleid opstelt en implementeert. Woningcorporatie Mooiland is eind 2016 gestart met het opstellen van een veiligheidsbeleid. Het was een vliegende start, waarbij veel collega’s en partners zijn betrokken. Mooiland is een woningcorporatie met zo’n 25.000 woningen verspreid door het land.

 

Sessie 2: Slimme data verbeteren de brandveiligheid

Welke rol speelt de Keten van Brandveiligheid hierbij? Wonen Zuid zet vol in op de brandveiligheid van haar huurders. Veiligheid moet niet alleen nu, maar ook in de toekomst gegarandeerd zijn volgens de Keten van Brandveiligheid. Wonen Zuid werkt daarom samen met Hemmink in de vorm van co-creatie aan nieuwe ontwikkelingen. Slim gebruik van data zorgt hierbij niet alleen voor meer veiligheid voor huurders, maar ook voor efficiency en kostenbesparing.

 

Sessie 3: Van doordacht beleid tot aan praktische oplossingen voor brandveiligheid

Brandveiligheid begint met een duidelijke ambitie. Dit betreft een overkoepelende ambitie voor de vastgoedportefeuille, aan de hand van een integraal beleidsplan. Het beleidsplan vormt de kapstok waarin het ambitieniveau en uitgangspunten worden vastgelegd en wordt ingegaan op de geldende wet- en regelgeving, zorgplicht en de aanwezige risico’s. Van belang hierbij is dat woningcorporaties de risico’s met bijbehorende maatregelen en voorzieningen formuleren en inventariseren.

Arjan van de Berg en Fabian Willemze van Inprevo nemen u mee in bovenstaand verhaal en gaan graag met u in gesprek over de meest prangende vraagstukken en brandveiligheidsrisico’s binnen uw organisatie. Het doel van de kennissessie is om zoveel mogelijk kennis en toepasbare handvatten uit te wisselen.

 

Data, tijdstip en locatie

Dinsdag 1 oktober, 13.00-17.00 uur (exclusief lunch), Hotel Lumen te Zwolle. Aanmelden kan tot 23 september via https://www.aedes.nl/agendas/2019/10/01-kennissessie-brandveiligheid-voor-woningcorporaties.html

 

Donderdag 10 oktober, 13.00-17.00 uur (exclusief lunch), Van der Valk hotel te Eindhoven. Aanmelden kan tot 2 oktober via https://www.aedes.nl/agendas/2019/10/10-kennissessie-brandveiligheid-voor-woningcorporaties-kopie.html

 

Gerelateerde nieuwsitems