Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over Inprevo.

NEN 8112: vernieuwde norm brandveiligheid

Bedrijven en organisaties zijn wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan de veiligheid van hun medewerkers en bezoekers. In het verleden werd deze veiligheid gewaarborgd door diverse afdelingen, procedures en verschillende beheers maatregelingen. Om de borging van de veiligheid samen te brengen is de vernieuwde norm NEN 8112 Bedrijfsnoodorganisatie (BNO) ontwikkeld. Er is besloten op de oude NEN 4000:2008 en de oude NEN 8112:2010 samen onder te brengen in deze nieuwe norm.

Wat is de NEN 8112?

In de nieuwe NEN 8112 norm is uitgegaan om een samenhang te creëren van de drie belangrijkste beheersmaatregelen, namelijk de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelingen afgekort, BIO. Door deze benadering wordt het mogelijk gemaakt om een verbinding te ontwikkelen tussen de verschillende categorieën maatregelen. Hierbij wordt gelet op de managementaandacht, de benodigde investeringen en de doelmatigheid. Door deze benadering ontstaat er een gelijkwaardige samenhang tussen deze drie categorieën.

 

Het opzetten van een bedrijfsnoodorganisatie zal altijd maatwerk zijn. De nieuwe norm is gebaseerd op het proces van risico denken. Hierbij is een actuele Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) van belang. Niet alleen het wettelijk minimum dat voor een bepaalde sector geldt, maar ook het  ambitieniveau van de organisatie bepaald uiteindelijke de maatregelen om risico’s te voorkomen. Daarbij wordt beschreven wat de beste manier is om een calamiteit te voorkomen of te bestrijden. Voor brand in een kantoorgebouw vol zelfredzame mensen gelden andere maatregelen dan voor een woonzorgcentrum of ziekenhuis. Ook een museum zal niet alleen de veiligheid van de medewerkers en de bezoekers wil waarborgen maar ook het in veiligheid van de nodige kunstschatten zal tot hun aandachtpunt horen.

Ondersteuning in Bedrijfsnoodorganisatie (BNO)

Sinds de invoering van de NEN 8112 is deze ook beschikbaar gesteld in een online omgeving. In deze tool worden de RI&E en beheersmaatregelen samengebracht, zodat er makkelijker (en vooral sneller) een bedrijfsnoodplan opgesteld kan worden. In feite is de tool een stappenplan waar u als organisatie doorheen kunt lopen voor de implementatie van de Bedrijfsnoodorganisatie (BNO).

 

De ervaring leert echter dat het gebruik hiervan veel vragen kan opwerpen met betrekking tot het onderwerp bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening. Aangezien het hier in vrijwel elke situatie ook om maatwerk gaat kunnen wij hierin ondersteuning aanbieden.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de NEN 8112 of wilt u advies ontvangen over de Bedrijfsnoodorganisatie (BNO) van uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, we helpen u graag!