Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over Inprevo.

Nieuwe opleiding: Post-HBO Register opleiding BHV-management

De Post-HBO Register opleiding BHV-management leert u om op strategisch niveau na te denken over de bedrijfsdoelstellingen en het ambitieniveau van uw BHV-organisatie, met de NEN 8112 als leidraad. De opleiding gaat uit van een integrale risico gebaseerde aanpak, die leidt tot een resultaat gericht niveau van veiligheid binnen uw organisatie. U wordt hiermee een gelijkwaardige gesprekspartner van het management. 

Deze opleiding laat u integraal over BHV nadenken en geeft u handreikingen om tot het management van uw organisatie door te dringen. Verder leert u de verschillen kennen tussen het handelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daarnaast geven de modules Veiligheidscultuur, Crisismanagement en Continuïteitsmanagement u een goede basis om op een kritische wijze uw BHV-organisatie te beoordelen. Onze docenten leren u om de juiste maatregelen te nemen ter verbetering van uw BHV-organisatie.

In deze opleiding komen de volgende aspecten aan bod:

 • NEN 8112:2017
 • Wet en regelgeving
 • Risicomanagement
 • Integraal BHV-Management
 • Risico-analyses
 • Brandveilig bouwen, gebruiken en brandbeveiligingsinstallaties
 • Verzekeren en salvage
 • Veiligheidscultuur en leiderschap
 • Crisismanagement
 • Continuïteitsmanagement

De Register opleiding BHV-M is bedoeld voor directeuren of medewerk(st)ers die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfshulpverlening. BHV-M vormt ook een goede aanvulling op een eventueel eerder gevolgde cursus voor bedrijfshulpverlening op coördinatie- of managementniveau. 
Verder voor:

 • Hoofden-BHV die zich verder willen ontwikkelen;
 • Hoofden Facilitair management (die BHV / BNO in hun takenpakket hebben);
 • Beleidsmedewerkers Health, Safety & Environment;
 • Directeuren (van kleinere bedrijven) en leidinggevenden die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfshulpverlening;
 • Hoofden-Veiligheidszaken.

Deze dagopleiding bestaat uit 8 dagen van 9.00 tot 15.30 uur en een examen op de ochtend van de 9e dag.
Als avondopleiding bestaat deze opleiding uit 16 avonden van 18.30 tot 21.30 uur en een examen op de 17e avond. Wanneer u deze opleiding InCompany boekt, is het mogelijk om het examen op uw locatie af te nemen.

De cursusprijs bedraagt € 2.549,- inclusief lesmateriaal, lunch (alleen bij de dagopleiding) en diploma.

De Post-HBO Register opleiding BHV-Management is CPION geaccrediteerd en na het succesvol doorlopen van deze opleiding, ontvangt u een door CPION erkend diploma. Tevens kunt u zich laten registreren bij de Stichting Register Hoofd Bedrijfshulpverlening, waarna u het recht heeft de titel SRHB te voeren.

 

Meer informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie ontvangen over deze opleiding of wilt u zich aanmelden? Dit kan via info AT inprevo DOT nl of via 088 - 61 61 400.

 

Post-HBO Register opleiding BHV-management wordt verzorgd door SOBA Security Opleidingen BV .