Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over Inprevo.

Wat is een inspectiecertificaat?

Regelmatig vraagt de gemeente, brandweer of een andere inspectiedienst bij controles en toezicht aan gebouweigenaren om een geldig inspectiecertificaat. In het Bouwbesluit 2012 (hoofdstuk 6) staat beschreven voor welke gebouwen de eigenaar een inspectiecertificaat van brandbeveiligingsinstallaties moeten hebben. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie of de sprinklerinstallatie. Ook voor een brandweerlift, overdrukinstallatie of een rook- en warmteafvoerinstallatie kan de gemeente een certificaat eisen.

Soorten inspecitiecertificaten

Voor deze installaties bestaan meerdere soorten certificaten. Een onderhoudscertificaat wordt bijvoorbeeld afgegeven door het branddetectiebedrijf dat controle en onderhoud heeft uitgevoerd. Vroeger heette dat een certificaat brandmeldinstallatie (o.b.v. de Regeling Brandmeldinstallaties). Een productcertificaat lijkt hierop en wordt desgewenst bij oplevering door een installateur verstrekt. Hiernaast zijn er zogenaamde EN54-certificaten; deze hebben betrekking op de onderdelen (componenten) van de installatie.  Een inspectiecertificaat is een certificaat afgegeven door een zogenaamde inspectie-instelling. Daar zijn er momenteel bijna tien van actief in Nederland. Regelmatig komen er nieuwe instellingen bij en verdwijnen er bestaande instellingen. Een inspectie-instelling stelt vast of iets aan de eisen voldoet: liften, brandstoffen, levensmiddelen, brandbeveiligingssystemen enzovoort. Deze eisen zijn wettelijk vastgelegd of worden door een klant bepaald.

Programma van Eisen

In het Programma van Eisen (PvE) worden de betreffende basiseisen voor het specifieke gebouw als uitgangspunt vastgelegd. Dit PvE vormt de basis voor de inspectie a.d.h.v. een installatietechnisch advies. Soms moet een brandweer of gemeente het document ondertekenen. Om een inspecteur van een inspectie-instelling in de gelegenheid te stellen om na één inspectie een inspectiecertificaat te kunnen afgeven is coördinatie zeer belangrijk. Het samenspel van brandveiligheidsadviseur, installateur, brandweer, eigenaar, gebruiker en inspectie-instelling vormt de sleutel tot een snelle inspectie en goedkeuring van de installatie. Hierdoor kan vaak veel geld worden bespaard en het inzetten van een handhavingstraject door gemeente of brandweer worden voorkomen.

Meer informatie

Heeft u een vraag over dit onderwerp of wilt u meer informatie of deskundig advies? Stuur een e-mail naar info@inprevo.nl of via het telefoonnummer: 088 61 61 400.