Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over Inprevo.

Woningcorporatie Staedion en Inprevo gaan meerjarige samenwerking aan

DEN HAAG - Brandveiligheidsspecialist Inprevo en woningcorporatie Staedion hebben hun samenwerking voor de komende tien jaar bekrachtigd. Algemeen directeur van Inprevo Rody Degeling en Dré Boidin, directeur Onderhoud & Vastgoed van Staedion, hebben hun handtekening gezet onder een meerjarige raamovereenkomst.

 

Inprevo is de komende jaren vaste adviseur van Staedion en zal helpen bij het realiseren van beleidsdoelstellingen en het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden. Naast inspectiewerk voert Inprevo ook structureel telefonisch consult uit, houdt regievoering tussen diverse partijen, ondersteunt bij het opleiden van personeel en huurders en adviseert op het terrein van woon-zorgvraagstukken. 

 

Eerdere samenwerking
Eind 2017 kreeg Inprevo de opdracht toevertrouwd om Staedion te adviseren bij het opstellen van haar brandveiligheidsbeleid. Na een aantal maanden is Staedion hier onder begeleiding en met advies van Inprevo in geslaagd. Het vastgestelde brandveiligheidsbeleid is realistisch en risicogericht wat betekent dat de grootste risico’s als eerste en binnen de financiële kaders worden aangepakt. Met het leeuwendeel aan woon(zorg)gebouwen en verminderd zelfredzame bewoners, legt Staedion hier dan ook de prioriteit in haar beleid.

 

Over Staedion
Staedion is een woningcorporatie in Den Haag. Eén op de zeven woningen in Den Haag is eigendom van Staedion. Als woningcorporatie verhuurt Staedion ruim 36.000 woningen en 6.300 overige objecten zoals winkels, bedrijfsruimten en parkeerplaatsen. Staedion biedt betaalbare woningen voor mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt. Speerpunt daarbij is veilig en goed wonen.

 

Over Inprevo
Inprevo is brandveiligheidsspecialist en helpt organisaties bij het creëren van brandveiligheid. Zij ondersteunen organisaties bij het in kaart brengen van risico’s en het voldoen aan wet- en regelgeving. Inprevo geeft advies, veiligheidstrainingen (zoals EHBO en BHV) en levert en onderhoudt veiligheidsmiddelen.