06 juni 2024

Webinar nieuwe bouwregels Bbl

In dit webinar gaan wij in op de nieuwe bouwregelgeving vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het Bbl vervangt het Bouwbesluit 2012. Wij gaan dieper in op de wijzigingen die zijn toegespitst op de brandveiligheid. Wilt u op de hoogte zijn en weten welke regels op u van toepassing zijn? Dan is dit webinar iets voor u!

Donderdag 6 juni om 11.30 uur

Per 1 januari is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. De omgevingswet bundelt alle eerder wetten in 1 wet rondom de leefomgeving: Natuur, milieu en wonen. Een onderdeel hiervan is het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving. Het Bbl vervangt het Bouwbesluit 2012.

In het Bbl staan regels over veiligheid en brandveiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken. Dit webinar gaat dieper in op de wijzigingen en regels omtrent brandveiligheid van een gebouw.

Inprevo deelt haar kennis!

Inprevo vindt het belangrijk dat (brand)veiligheid op de agenda blijft staan. Daarom organiseren wij kosteloos online kennissessies over verschillende onderwerpen. U ontvangt na aanmelding een uitnodiging om deel te nemen aan de sessie.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op