18 september 2024

Webinar ontruimen bij brand

In dit webinar gaan wij dieper in op de regels rondom ontruimen bij brand. Daarbij wordt rekening gehouden met artikel 6.20 uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en handreiking 7.11a. Bent u werkzaam in de zorg of bij een woningcorporatie? Dan is dit webinar voor u!

Woensdag 18 september 11.30 uur

Op 1 januari 2024 is de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. De omgevingswet bundelt alle eerder wetten in 1 wet rondom de leefomgeving: Natuur, milieu en wonen. Een onderdeel hiervan is het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Het Bbl vervangt het Bouwbesluit 2012.

In het Bbl staan regels over veiligheid en brandveiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken. Dit webinar gaat dieper in op de regels rondom ontruimen bij brand. Daarbij wordt rekening gehouden met artikel 6.20 uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en handreiking 7.11a.

Inprevo deelt kennis

Wij vinden het belangrijk onze kennis op het gebied van brandveiligheid te delen. Daarom organiseren wij meerdere keren per jaar webinars waarin onze consultants dieper op brandveiligheid ingaan. In dit webinar delen Anne-Lotte Drabbe (projectleider en adviseur bij Inprevo) en Melvin van der Tol (adviseur bij Dijkoraad Viavesta) hun kennis over ontruimen bij brand. Zij gaan dieper in op de beheersmaatregelen die hiervoor genomen kunnen worden van het BIO-concept:

  1. Bouwkundig

  2. Installatietechnisch

  3. Organisatorisch

Wilt u bij dit webinar aanwezig zijn, meldt u dan aan via onderstaand formulier.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op