Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

BHV + EHBO Basis voor kinderopvang volgen?

Inschrijving voor BHV + EHBO Basis voor kinderopvang.

Schrijf u nu in!

BHV + EHBO Basis voor kinderopvang en basisonderwijs

BHV’ers en EHBO’ers zijn van groot belang binnen organisaties. Zij dragen zorg voor preventie en treden op bij incidenten. In de kinderopvang en in het basisonderwijs zijn goed opgeleide EHBO’ers onmisbaar, ook de wetgeving is hierop verscherpt. Volgens de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) die op 1 januari 2018 is ingegaan, zijn kinderopvanglocaties verplicht om tijdens openingsuren altijd één volwassene aanwezig te hebben die beschikt over een gecertificeerd “Kinder-EHBO” certificaat. 

Inprevo heeft speciaal voor pedagogisch medewerkers de tweedaagse training BHV + EHBO voor de kinderopvang en het basisonderwijs ontwikkeld. De training is scenariobased, dat wil zeggen dat zij door middel van realistische en praktijkgerichte scenario’s uit de kinderopvang leren te handelen. De deelnemers worden hierdoor in staat gesteld situaties in te schatten en adequaat te handelen volgens de juiste procedure.

Certificering
Na het afronden van deze training zijn de cursisten goed voorbereid op een mogelijk incident. Wanneer de opleiding met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt de cursist het geregistreerde certificaat ‘Eerste Hulp aan kinderen’ van Het Oranje Kruis (die de wet IKK voorschrijft) en een Inprevo BHV-certificaat.


Doelgroep
Pedagogisch medewerkers
Leraren

Inhoud

De deelnemer wordt o.a. getraind in:

Eerste Hulp aan kinderen incl. reanimatie & AED

 • het behandelen van letsel
 • reanimatie baby & kind
 • verslikken en verstikken baby & kind
 • kinderziekten, koorts, griep
 • hevige en actieve bloeding
 • etc.

BHV:

 • het bestrijden van een beginnende brand
 • het gebruik van het juiste blusmiddel
 • voorbereiding van een ontruiming
 • systematisch ontruimen
 • etc.

 

Kosten
€ 1420,- per groep voor de tweedaagse training (max. 12 deelnemers)

Duur: 2 dagen
Locatie:
 • Amsterdam
 • Rotterdam
 • Houten
 • Klantlocatie