Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Competentietoetsen EHBO volgen?

Inschrijving voor Competentietoetsen EHBO. 

Schrijf u nu in!

Competentietoetsen EHBO

Minimaal eens per twee jaar dient voor behoud van het diploma de kennis van EHBO te worden opgefrist. Herhalingstrainingen nemen vaak meerdere dagen in beslag en blijken voor ervaren Eerste Hulpverleners in veel gevallen overbodig. Voor deze groep neemt Inprevo competentietoetsen af.

Tijdens deze examens toetst een bevoegd instructeur zowel de theoretische als de praktijkkennis van EHBO. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij kennis heeft van de theorie van alle relevante onderwerpen en alle vaardigheden beheerst. Wanneer de competentietoets met succes wordt afgelegd ontvangt de kandidaat een aantekening in het landelijk erkende Eenheidsdiploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis.

Doelgroep en doel
Iedereen die in het bezit is van een EHBO-diploma en de geldigheid hiervan wil behouden. ​​
Inhoud
  • EHBO conform de richtlijnen van het Oranje Kruis
  • reanimatie incl. AED
  • stabiele zijligging
  • verbandleer
Duur: Halve dag
Locatie:
  • Amsterdam
  • Rotterdam
  • Houten
  • Enschede
  • Leiden
  • Klantlocatie