Partner of the safetynetwork
Wij helpen u graag! Bel 088 - 61 61 400

Externe veiligheid volgen?

Inschrijving voor Externe veiligheid.

Schrijf u nu in!

Externe veiligheid

De opleiding Externe Veilgheid biedt een uitgebreide basis met enkele belangrijke verdiepingen waardoor men in het dagelijks werk aan de slag kan met vraagstukken op het gebied van externe veiligheid. Onderwerpen als het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen en Milieubeheer, Ruimtelijke Ordening, Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO), veiligheidsrapporten, QRA en PGS-richtlijnen worden behandeld. U verkrijgt basiskennis op het gebied van externe veiligheid en leert procesmatig omgaan met de steeds vaker voorkomende externe veiligheidsrisico’s.  Wanneer de opleiding met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt de cursist een Inprevo-certificaat.
 
Doelgroep
Iedereen die in het dagelijks werk te maken heeft met externe veiligheid en vraagstukken in relatie tot ruimtelijke ontwikkeling, brandveiligheid en milieu, zoals (beleids)medewerkers of stedenbouwkundigen bij de provincie of gemeente.
 
Inhoud
De prijs van deze 3-daagse basisopleiding Externe Veiligheid bedraagt € 1.299,00 per deelnemer excl. BTW. Kosten voor studiemateriaal en lunch zijn inbegrepen.
De cursist wordt getraind in:
  • Basiskennis Externe Veiligheid
  • BRZO
  • Veiligheidsrapporten
  • Procesmatig omgaan met risico’
Duur: 3 dagen
Locatie:
  • Amsterdam
  • Rotterdam
  • Houten
  • Enschede
  • Leiden
  • Klantlocatie