Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Kinder EHBO Basis volgen?

Inschrijving voor de Kinder EHBO Basis.

Schrijf u nu in!

Kinder EHBO Basis

De behandeling van verwondingen bij kinderen vereist andere kennis en inzichten dan het verlenen van EHBO bij volwassenen. Daarom verzorgt Inprevo de Kinder EHBO Basis welke zich in het bijzonder richt op personen die beroepsmatig veel met kinderen in aanraking komen zoals crècheleiders, medewerkers van kinderdagverblijven of BSO’s (Buitenschoolse Opvang), docenten in zowel basis als voortgezet onderwijs en medewerkers van sportverenigingen. Deelnemers leren ziektebeelden, stoornissen en verwondingen herkennen en diverse letsels behandelen. De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en praktijkgerichte scenario's in een realistisch oefencentrum en wordt afgesloten met een examen. Het certificaat van het Oranje Kruis kan los van of als aanvulling op het reguliere Eerste Hulp-diploma worden behaald. 

 

Wanneer de opleiding met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt de cursist een Oranje Kruis-certificaat. Na het behalen van het certificaat kan de deelnemer eerste hulp verlenen totdat, indien nodig, deskundige hulp ter plaatse is.​ Om op de hoogte te blijven van de geldende EHBO-richtlijnen en om als EHBO’er competent te blijven, is het verplicht om elk jaar de Kinder EHBO Herhaling te volgen.


Doelgroep en doel
Medewerkers van kinderdagverblijven, crèches en organisaties die zich bezig houden met de (naschoolse) opvang van kinderen.

Inhoud
De cursist wordt getraind in:
 • stoornissen in de vitale functies
 • een slachtoffer in veiligheid brengen
 • de toestand van het slachtoffer beoordelen
 • het communiceren met externe hulpverleners
 • het behandelen van letsels
 • reanimatie en bedienen AED (Automatische Externe Defibrillator) 

 

Duur: 1 dag
Locatie:
 • Amsterdam
 • Rotterdam
 • Houten
 • Enschede
 • Leiden
 • Klantlocatie