Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Kinder EHBO Herhaling volgen?

Inschrijving voor Kinder EHBO Herhaling.

Schrijf u nu in!

Kinder EHBO Herhaling

De Kinder EHBO Herhaling van Inprevo dient ertoe de kennis van de basisprincipes van EHBO aan kinderen op te frissen. Een groot aantal veel voorkomende aandoeningen, stoornissen en verwondingen bij kinderen worden tijdens deze opleiding behandeld. Hierbij wordt het doel gesteld de deelnemers te leren hoe zij deze in een vroegtijdig stadium kunnen herkennen en, indien mogelijk, behandelen.

Ook wordt ingegaan op mogelijke maatregelen ter voorkoming of vermindering van ongevallen. De nadruk zal tijdens deze Kinder EHBO Herhaling ligt op de praktijkscenario's waarin kindreanimatie en kindgerelateerde ziektebeelden aan de orde gebracht worden. Door regelmatige nascholing worden kennis en vaardigheden op peil gehouden en behoudt het certificaat zijn geldigheid. Om op de hoogte te blijven van de geldende richtlijnen, adviseren wij het certificaat jaarlijks te verlengen.

Doelgroep 
Medewerkers van kinderdagverblijven, creches en organisaties die zich bezig houden met de (naschoolse) opvang van kinderen. 

Inhoud
De cursist wordt getraind in:
 • stoornissen in de vitale functies
 • een slachtoffer in veiligheid brengen
 • de toestand van het slachtoffer beoordelen
 • het communiceren met externe hulpverleners
 • het behandelen van wonden
 • reanimatie en bedienen AED (Automatische Externe Defibrillator) 
Duur: 0,5 dag
Locatie:
 • Amsterdam
 • Rotterdam
 • Houten
 • Enschede
 • Leiden
 • Klantlocatie