Partner of the safetynetwork
Wij helpen u graag! Bel 088 - 61 61 400

Workshop Brandveilig beheren van gebouwen volgen?

Inschrijving voor de workshop Brandveilig beheren van gebouwen

Schrijf u nu in!

Workshop Brandveilig beheren van gebouwen

Als beheerder van een gebouw staat u voor de uitdaging om enerzijds het ontstaan van nieuwe gebreken te voorkomen en anderzijds de bestaande situatie (waar nodig) te verbeteren. De ontwikkelingen rond private kwaliteitsborging, wettelijke inspectiecertificering op brandbeveiligingsinstallaties en bedrijfshulpverlening (BHV) maken de technische kwaliteitvan uw gebouwen onderwerp van gesprek. De workshop is specifiek gericht om meer inzicht te krijgen in de brandveiligheid van uw gebouw. Om u optimaal inzicht te geven in uw eigen situatie wordt u, in aansluiting van de workshop op uw eigen locatie 2 uur getraind. U leert de brandveiligheidssituatie in uw eigen gebouw bekijken en begrijpen en waar mogelijk problemen of gebreken voorkomen. Bij meerdere panden kunt u ook antwoord krijgen op uw specifieke leerdoelen en vraagstukken. Deze unieke training op locatie is de uitgelezen kans om in de toekomst voorbereid te zijn op onveilige situaties rondom brandveiligheid. Deze training vindt plaats in overleg met de trainer(s) en dient binnen 3 maanden na de workshop te worden voltooid.

 

 Doelgroep

 Deze workshop Brandveilig beheren van gebouwen is bedoeld voor:

 • Facilitair managers
 • Gebouwbeheerders
 • Technisch managers
 • BHV-coördinatoren

Inhoud

De cursist wordt getraind in:

 • Inzicht krijgen in het wettelijk kader;
 • De aspecten die van belang zijn vanuit het Bouwbesluit, Arbowet en de daarbij behorende zorgplicht;
 • Kennis van het verschijnsel brand, brandgedrag en brand- en rookverspreiding;
 • Praktisch benaderen van brandveiligheidsvraagstukken;
 • Leren herkennen van problemen aan de hand van praktische voorbeeld en casussen;
 • Begrijpen en bekijken van uw eigen object(en).

Kosten

De prijs van deze 1-daagse cursus bedraagt € 795,00, inclusief lunch en studiemateriaal en 2 uur training op uw eigen locatie (excl. BTW). Bij een gelijktijdige 2e inschrijving van een deelnemer van hetzelfde bedrijf, ontvangt deze persoon 20% korting op de prijs.

 

 

 

 

Duur: 1 dag
Locatie:
 • Amsterdam
 • Rotterdam
 • Houten
 • Enschede
 • Leiden
 • Klantlocatie