Partner of the safetynetwork
Wij helpen u graag! Bel 088 - 61 61 400

Workshop Brandveiligheid in de zorg volgen?

Inschrijving voor de workshop Brandveiligheid in de zorg.

Schrijf je nu in!

Workshop Brandveiligheid in de zorg

Minimale eisen

In de workshop Brandveiligheid in de zorg komen de brandpreventieve voorzieningen uit de bouwregelgeving aan bod en worden het doel van deze voorzieningen en de motivatie achter de voorschriften behandeld. Dit alles gebaseerd op zorggebouwen en -complexen.

 

Inprevo werkt voor veel zorginstellingen en helpt hen met het gedegen en procesmatig aanpakken van de brandveiligheid. Een goede balans tussen de drie pijlers (bouwkundige, installatie-technische en organisatorische brandveiligheid, het BIO-concept) staat daarbij voorop. De kennis en ervaring van Inprevo is ook voor u van grote waarde.  Na het afsluiten van de workshop heeft de deelnemer inzicht in de afwegingen die horen bij een goede aanpak van brandveiligheid van zijn zorggebouw.

 

Doelgroep
Deze workshop is gericht op een ieder die zich wil verdiepen of verbreden in de kennis van brandpreventie in zorggebouwen als ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, woon-zorgcomplexen: facility managers, zorgvastgoedbeheerders en -eigenaren, hoofden technische dienst, integraal zorgmanagers, etc.


Inhoud

De kosten voor deze workshop bedragen € 305,- per persoon exclusief BTW. Kosten voor studiemateriaal zijn inbegrepen. 

 

De cursist wordt getraind in:

  • Basisbegrippen brandveiligheidsvoorzieningen
  • Motivatie achter de voorschriften, de  standaardoplossingen’ en vuistregels
  • Verbanden tussen de vele eisen op het gebied van brandveiligheid.
Duur: Halve dag
Locatie:
  • Amsterdam
  • Rotterdam
  • Houten
  • Enschede
  • Leiden
  • Klantlocatie