Partner of the safetynetwork
Wij helpen u graag! Bel 088 - 61 61 400

Workshop Nieuw Bouwbesluit volgen?

Inschrijving voor de workshop Nieuw Bouwbesluit.

Schrijf u nu in!

Workshop Nieuw Bouwbesluit

Een bouwwerk mag geen gevaar opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Daarom heeft de overheid in het Bouwbesluit 2012 voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu vastgelegd. Een bouwwerk moet altijd voldoen aan die voorschriften.
In het huidige Omgevingsrecht is momenteel sprake van maar liefst 117 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). Met de introductie van de nieuwe Omgevingswet die hoogstwaarschijnlijk in 2019 in werking zal treden zullen deze 117 AMvB’s worden teruggebracht naar 4 zogenaamde uitvoeringsbesluiten. Eén van die uitvoeringsbesluiten is het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Dit besluit zal het huidige Bouwbesluit gaan vervangen. Wat betekent dit nu precies voor uw brandveiligheidsvoorschriften? Waar moet u straks allemaal aan gaan voldoen als eigenaar of gebruiker van een gebouw? Op dit soort vragen zal tijdens de workshop Nieuw Bouwbesluit antwoord worden gegeven. ​​
De workshop duurt 1 dagdeel en begint met een algemene introductie van de nieuwe Omgevingswet en het Bbl. Naast een theoretisch kader zal ook uitgebreid aandacht worden besteed aan de praktijk en zullen de nieuwe voorschriften voor warme en koude rook voor nieuwbouw in detail worden behandeld. Wanneer de workshop met goed gevolg wordt afgerond, ontvangt de cursist een Inprevo-certificaat.

 

Doelgroep
Deze workshop is geschikt voor gebouweigenaren/beheerders, brandpreventiemedewerkers, architecten; kortom iedereen die met brandveiligheid te maken heeft en op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen. 
Inhoud
De kosten voor het bijwonen van de workshop zijn €195,- excl. BTW.  
De cursist wordt getraind in:
 • Verandering Bouwbesluit naar uitvoeringsbesluiten;
 • Implementeren van Bbl in uw organisatie;
 • Het verhogen en uitwisselen van kennis over brandtechnische maatregelen en hun toepassingen;
 • Het laten zien hoe een brandklep werkt en een doorvoering moet worden afgewerkt; 
 • Praktijkvoorbeelden worden getoond en besproken.            

Minimale eisen

                                                                                                          

Exam

                                                                                                        
Duur: Halve dag
Locatie:
 • Amsterdam
 • Rotterdam
 • Houten
 • Enschede
 • Leiden
 • Klantlocatie