Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Inschrijven

excl. 21% btw


Workshop Preventiemedewerker

Sinds 1 juli 2017 heeft, naast de bedrijfsarts, ook de preventiemedewerker een centrale rol in de nieuwe Arbowet. Een preventiemedewerker zorgt voor goede werkomstandigheden en werkt aan duurzame inzetbaarheid.

 

De taken van de preventiemedewerker zijn steeds belangrijker geworden en nadrukkelijker geformuleerd in de Arbowet. Werkgevers zijn verplicht de preventietaken vorm te geven binnen hun organisatie. Om deze taken te laten uitvoeren, kunnen zij een of meerdere preventiemedewerker(s) aanwijzen. Deze eigen werknemers staan de werkgever bij in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Zij zijn een toegankelijk aanspreekpunt voor collega’s met vragen over veiligheid en gezondheid op de werkvloer en ondersteunen collega’s bij het werken volgens de veiligheidsvoorschriften. Zo nodig geeft de preventiemedewerker voorlichting en instructie.

 

Doelstelling

Na het volgen van deze workshop heeft de preventiemedewerker kennis van de relevante wet- en regelgeving en kan deze toepassen. Daarnaast biedt de workshop de juiste handvatten om op te treden als gesprekspartner voor de Arbo-deskundige, bedrijfsarts en directie in de eigen organisatie. De belangrijkste focus van de workshop preventiemedewerker ligt bij het op de hoogte brengen van de rol, taken en bevoegdheden van de preventiemedewerker. Tijdens deze workshop zal aan de hand van relevante cases en praktijkgerichte scenario's antwoord worden gegeven op vragen en ingegaan worden op belangrijke onderwerpen en de actuele wet- en regelgeving.

 

Inhoud

De kosten van deze workshop bedragen € 525,- incl. lesmateriaal en lunch.

 

De cursist wordt getraind in:​

 • De rol van de preventiemedewerker in het bedrijf
 • De taken en bevoegdheden van de
 • Preventiemedewerker in de praktijk
 • Veranderingen Arbeidsomstandighedenwet 2017
 • Relevante overige wet- en regelgeving
 • Arbo- en verzuimbeleid
 • Aansprakelijkheid van de preventiemedewerker
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie & Plan van Aanpak
 • Bedrijfshulpverlening (planning en organisatie)
 • Adviesvaardigheden
Duur: 1 dag
Locatie:
 • Amsterdam
 • Rotterdam
 • Houten
 • Enschede
 • Leiden
 • Klantlocatie