Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Missie en visie

Inprevo ziet het voorkomen van brand en het goed voorbereid zijn op een calamiteit als belangrijke maatschappelijke taak. Hoe meer mensen zo vroeg mogelijk potentiële gevaren weten te herkennen, hoe meer ongelukken voorkomen kunnen worden.

Missie en visie

Onze diensten consultancy, training en products staan in het teken van preventie van calamiteiten. Veiligheid binnen organisaties betekent dat je moet zoeken naar de juiste afstemming van veiligheidsaspecten voor gebouw, installaties en voor de mensen binnen de organisatie. Door integraal naar brandveiligheid te kijken, helpen wij organisaties met het vergroten van de (brand)veiligheid.

 

Wij ondersteunen onze klanten bij het in kaart brengen van hun risico’s en het voldoen aan wet- en regelgeving. Vanuit het veiligheidsconcept ‘Doordacht Veilig’ helpen wij bij het bepalen van een veiligheidsvisie en -beleid. Alles met als doel en onze missie: ‘protecting people’.