Partner of the safetynetwork
Wij helpen je graag! Bel 088 - 61 61 400

Trainen ten tijde van het coronavirus

Inprevo heeft maatregelen getroffen om op een veilige en verantwoorde manier trainingen te kunnen geven in de 1,5 meter samenleving ten tijde van het coronavirus.

Trainen ten tijde van het coronavirus

Inprevo heeft haar oefencentra aangepast en wijzingen doorgevoerd in de uitvoering van trainingen

om daarmee in een veilige omgeving de geoefendheid van uw hulpverleners in stand te houden. Bijgaand vindt u alle preventieve maatregelen en trainingsvarianten die wij hanteren ten tijde van het coronavirus tijdens de uitvoering van onze trainingen op onze locatie als op uw locatie. 

Uitnodiging

Deelnemers ontvangen na inschrijving een aangepaste uitnodiging waarin alle preventieve maatregelen staan beschreven. Van de deelnemers verwachten wij dat zij zich zullen houden aan de volgende richtlijnen: 

 • Blijf thuis bij neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38Co).
 • Blijf thuis als iemand in jouw gezin koorts of benauwdheidsklachten heeft.
 • Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Zorg dat je fit bent.
 • Als je hoest of niest gebruik dan de binnenkant van je elleboog om de omgeving te beschermen.
 • Was regelmatig goed je handen met water en zeep of gebruik handgel.
 • Volg de aanwijzingen van Inprevo personeel.

 Cursisten die zich niet houden aan de richtlijnen zullen wij om veiligheidsredenen niet toelaten. 

Gezondheidscheck

Voor aanvang van de training controleert onze instructeur op gezondheidsklachten zoals hoesten, niezen, verkoudheid, koorts en vraagt of een ieder fit genoeg is de training te doorlopen. Ook geeft onze instructeur een toelichting op de geldende veiligheidsvoorschriften en alle coronamaatregelen die van toepassing zijn tijdens de training.

 

Veiligheidsmaatregelen (algemeen)

 • Looproutes en pictogrammen:
  Onze oefencentra zijn voorzien van looproutes met duidelijke belijningen en waarschuwingspictogrammen om bezoekers continue te wijzen om 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Mogelijke obstakels in looproutes zijn weggehaald.
 • Lunch:
  De bekende buffetten in onze restaurants zijn gesloten. Elke deelnemer krijgt een apart verpakt lunchpakket aangeboden.
 • Schoonmaak:
  Naast de reguliere schoonmaak worden deurklinken en andere contactoppervlakten meerdere keren per dag schoongemaakt.
 • Hygiëne:
  Het centrum is op strategische punten (leslokalen, toiletten, restaurant en praktijkobjecten) voorzien van voldoende desinfecterende gel en schoonmaakdoekjes. Op meerdere momenten zal voor, tijdens en na de training deelnemers gevraagd worden om handen te wassen.
 • Wegwerphandschoenen:
  Waar nodig zullen bij praktijkhandelingen wegwerphandschoenen ter beschikking worden gesteld, welke direct na de oefening worden weggegooid.
 • Instructie/Personeel:
  Inprevo personeel is uitgebreid geïnstrueerd over de wijze waarop dit protocol opgevolgd moet worden en zullen cursisten aanspreken op ongewenst gedrag bij overtreding van regels.

Veiligheidsmaatregelen (trainingen)

 • Groepsgrootte:
  De maximale groepsgrootte van onze trainingen is aangepast naar het formaat van de leslokalen.
 • Leslokalen:
  De leslokalen zijn aangepast en ingericht zodat er veilig getraind kan worden. 
 • Lotusslachtoffers:
  Bij EHBO-opleidingen maken wij wel gebruik van lotusslachtoffers vanwege het examenreglement van het Oranje Kruis. Bij BHV-opleidingen, BHV-herhalingen en EHBO-herhalingen maken wij geen gebruik van de inzet van lotusslachtoffers om fysiek contact te vermijden.
 • Verbandleer:
  Elke cursist ontvangt zijn eigen, apart verpakte, set met verbandmiddelen welke na de oefening wordt weggegooid. Deelnemers oefenen het aanleggen van verbanden niet meer bij elkaar maar op zichzelf (boven- of onderbeen) of op een oefenpop.
 • Verslikking/verstikking:
  Hierbij gebruiken we een oefenpop voorzien van een actfast waarop de cursist de handeling beoefent. Tijdens deze oefening is het dragen van wegwerphandschoenen verplicht.
 • Stabiele zijligging/Buik-rug draaien:
  Hierbij is gekozen voor een verbale instructie waarbij de instructeur deelnemers aanwijzingen geeft zonder dat deelnemers elkaar hoeven aan te raken.
 • Rautekgreep:
  De Rautekgreep wordt uitgevoerd met een oefenpop.
 • Reanimatie:
  Elke cursist ontvangt zijn eigen reanimatiepop met eigen beademingsmasker (faceshield) en longsysteem. Na elke inzet wordt de borstkast gedesinfecteerd, faceshields en longsysteem vervangen en weggegooid. Tijdens dit praktijkonderdeel wordt de normale beademing in combinatie met borstcompressies uitgevoerd.
 • Ontruimingsoefening:
  Ontruimingsoefeningen worden met 2 personen uitgevoerd en door 1 persoon gecontroleerd. Groepen worden opgedeeld. Deurklinken worden na elke oefening ontsmet. Afhankelijk van tijd en groepsgrootte kan besloten worden deze oefening in de vorm van tabletop uit te voeren.
 • Kleine Blusmiddelen:
  De verschillende type branden worden geblust met verschillende type blussers. Na elke blussing wordt het handvat door de gebruiker ontsmet.

Certificering

Met de genoemde aanpassingen kunnen wij volwaardige diploma’s en certificaten uitgeven conform de richtlijnen van certificerende instanties.

Door het consequent en juist toepassen van dit protocol door een ieder zijn wij ervan overtuigd de door u geboekte training op Doordacht Veilige wijze uit te kunnen voeren. Mocht u n.a.v. hiervan nog aanvullende vragen hebben, bel (088 - 61 61 400) of mail ons gerust.

 

Wij hopen u weer snel te mogen verwelkomen op één van onze oefencentra in Amsterdam, Houten of Rotterdam.

 

Lees hier ons protocol voor het verantwoord trainen op uw locatie.

 

BEKIJK AL ONZE TRAININGEN