Veiligheid binnen organisaties betekent dat u moet zoeken naar de juiste mix van veiligheidsaspecten voor uw organisatie. Deze aspecten zijn gericht op het gebouw, de installaties en de mensen binnen uw organisatie.

Consultancy

Veiligheid binnen organisaties betekent dat u moet zoeken naar de juiste mix van veiligheidsaspecten voor uw organisatie. Deze aspecten zijn gericht op het gebouw, de installaties en de mensen binnen uw organisatie.

Ga direct naar een onderdeel van Consultancy

Ons consultancyteam adviseert u hoe u de veiligheid voor uw organisatie kunt borgen. Het zorgen van een goed beleid op het gebied van (brand-)veiligheid tot en met het beheer hiervan is een proces. Wij kunnen dit voor u verzorgen van A tot Z. Wij hebben ons werkproces verdeeld in vijf aandachtsgebieden.

Onze vijf aandachtsgebieden:

Onze aandachtsgebieden
Visie & Beleid

Visie & Beleid

De eerste stap in het proces om tot een brandveilige organisatie te komen is het opstellen van Visie en Beleid. We stellen samen met u een ambitieniveau vast op basis van de geldende wet & regelgeving. Op basis daarvan adviseren we over de vervolgstappen en het brandveiligheidsbeleid. Als de focus van uw organisatie ligt op een brandveilige organisatie, dan is het Actieplan voor BHV voor u beschikbaar. Ligt de focus meer op uw vastgoed dan is het Raamwerk van Brandveiligheid Vastgoed voor u van toepassing.

Inventarisatie

Inventarisatie

Om uw brandveiligheid op het gewenste niveau te krijgen is inzicht in de huidige status van groot belang. Een inventarisatie brandveiligheid maakt inzichtelijk hoe de bouwkundige, installatietechnische en organisatorische (BIO-) voorzieningen met elkaar in verhouding staan en of deze voldoen aan de wettelijke eisen. Wij stemmen met u af op welke wijze wordt geïnspecteerd en gerapporteerd zodat u de juiste informatie krijgt op basis waarvan u de volgende stap kunt nemen. Bij een inspectie brandveiligheid beoordelen we de BIO-aspecten of afzonderlijke onderdelen hiervan. Middels een RI&E Arbo of een RI & E en kunnen we de organisatie inventariseren. Ook is het mogelijk om een beeld van de organisatie te krijgen middels een BHV-QuickScan.

Planvorming

Planvorming

Op basis van de inventarisatie worden plannen gemaakt. Om uw organisatie goed voor te bereiden op een calamiteit hebben we diverse vormen van planvorming BHV (calamiteitenplan). Daarnaast is het mogelijk om nieuwbouw- en verbouwadvies brandveiligheid te geven, ontruimingsplattegronden op te stellen en uitgangspuntendocumenten voor uw brandveiligheidsinstallaties te maken. In voorbereiding op de uitvoering van brandveiligheidsvoorzieningen is het goed om de uitgangspunten in een bouwkundig UPD brandveiligheid vast te leggen.

Uitvoering

Uitvoering

Nadat de brandveiligheid is geïnventariseerd is het zaak om uitvoering te geven aan de plannen. Wij kunnen u ondersteunen middels de volgende diensten:

Mocht u voor bovenstaande zelf onvoldoende capaciteit hebben dan kunnen wij middels detachering tijdelijke ondersteuning leveren, zoals bouwplantoetsers, toezichthouders, hoofd-BHV of safetymanager.

Evaluatie & Beheer

Evaluatie & Beheer

De laatste stap in het brandveiligheidsproces is de brandveiligheid in beheer te nemen en de inspanningen te evalueren. We kunnen uw BHV in beheer nemen middels een BHV-zorgplan. Ook de bouwkundige en installatietechnische voorzieningen kunnen worden beheerd middels periodieke brandveiligheidsaudits. Daarnaast is het goed om de lessons learned te benoemen en dit mee te nemen in de verbeteringen van de organisatie. Wij kunnen u hierbij ondersteunen door het beleid te evalueren. Ook calamiteiten en de inzet daarop zijn goede leerpunten om de organisatie te verbeteren. Samen met u evalueren wij calamiteiten middels VIE.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op