BHV-plan en overkoepelend BHV-plan

Het goed voorbereid zijn op een calamiteit is wettelijk verplicht en daarbij kan gebruik worden gemaakt van een calamiteitenplan. Daarnaast is het ook een verplichting om een ontruimingsplan te hebben als uw gebouw over een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie beschikt. De plannen kunnen op diverse niveaus worden opgesteld, passend bij uw organisatie. Dit inzicht heeft u gekregen door een BHV-RI&E.

Calamiteitenplan

In geval van ongevallen, brand of andere calamiteiten is het zaak om het bedrijfsgebouw zo snel mogelijk te ontruimen en overheidsinstanties te alarmeren. Om hierin duidelijkheid te verschaffen, is het voor bedrijven verplicht een calamiteitenplan te hebben. Maar wat is dat nu precies? En wat moet hierin verwerkt worden?

Is een calamiteitenplan en veiligheidsplan verplicht?

Om zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn op calamiteiten, is de aanwezigheid van een calamiteitenplan (veiligheidsplan) verplicht voor ondernemingen in Nederland. Daarnaast is het verplicht om een bedrijfshulpverlener (BHV’er) te hebben. Lees meer hierover in artikel 15 van de Arbowet.

Inhoud van een calamiteitenplan

In geval van een noodsituatie wordt er al snel gedacht aan een grootschalig voorval, zoals een uitslaande brand of zelfs een bommelding. Maar feitelijk kan dit elke situatie in een bedrijfsgebouw zijn die het welzijn van het bedrijf, de medewerkers en de directe omgeving in gevaar kunnen brengen.

In een dergelijk plan wordt een overzicht gemaakt van o.a. instructies, alarmering, de verzamelplaats en tekeningen van het gebouw. Concreet betekent dit dat de volgende onderdelen worden opgenomen in het plan:

  • Namen en contactgegevens BHV’ers;

  • Overzicht van alarmnummers;

  • Locatie van blus- en EHBO-middelen;

  • Locatie van noodkaarten en plattegronden;

  • Instructies voor het personeel;

  • Wie actie neemt tot het ontruimen;

  • Welke persoon de calamiteit meldt bij hulpinstanties;

  • Wat te doen bij een bommelding, terreuractie(s), ordeverstoringen, etc.

Andere aandachtspunten calamiteitenplan

Naast de aanwezigheid van een calamiteitenplan is het natuurlijk altijd verstandig om rekening te houden met noodsituaties en hier zo goed mogelijk op voorbereid te zijn. Een goede start is de verplichte RI&E (Risico Inventarisatie en -Evaluatie). Hierbij worden mogelijke risico’s in kaart gebracht en wordt in een plan direct aangestuurd op mogelijke oplossing hiervan.

Daarnaast raadt Inprevo aan om voldoende personeel te scholen als bedrijfshulpverlener, die eerste hulp kunnen verlenen in geval van een noodsituatie. Verder kunnen er diverse scans en oefeningen worden uitgevoerd om de veiligheid van bedrijfsgebouwen nog verder te verbeteren. Denk hierbij aan het uitvoeren van een brandscan of het organiseren van een ontruimingsoefening.

Een calamiteitenplan opstellen

Natuurlijk kunt u zelf aan de slag met het opstellen van een veiligheidsplan. U kunt het echter ook uitbesteden aan een professional. Inprevo heeft jarenlange ervaring op het gebied van Safety Consultancy en staat hier dagelijks vele ondernemingen in bij.

Vraag direct een offerte aan!

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op