Noodverlichting treedt in werking wanneer de normale verlichting uitvalt. Inprevo helpt bij het onderhoud en controleren van noodverlichting.

Noodverlichting

Wanneer de normale verlichting als gevolg van een stroomstoring uitvalt, treedt noodverlichting in werking. Noodverlichting wordt daarom gevoed met een bron die onafhankelijk is van de bron die de normale verlichting voedt.

De aanwezigheid van noodverlichting draagt bij aan een veilige situatie voor bezoekers en werknemers bij stroomuitval. De vluchtroute naar de uitgang kan hierdoor ook in het donker worden gevolgd. Met noodverlichting kunnen hulp- en blusmiddelen worden gelokaliseerd en gebruikt.

Controle noodverlichting

Jaarlijkse controle en onderhoud van en aan noodverlichting is verplicht. Daarnaast wordt er geëist dat de aanwezige noodverlichting goed functioneert. Om dit te kunnen realiseren, is frequent onderhoud van noodverlichting nodig. Dat zijn de redenen dat wij in lijn met de inspectierichtlijn ISSO 79 en de NEN-EN 50172 een inspectie/onderhoudsinterval van 1 jaar aanhouden.

Onderhoud noodverlichting

Het jaarlijkse onderhoud dient uitgevoerd te worden door een vakbekwaam persoon, die kennis heeft van elektriciteit, ervaring met elektrotechnische werkzaamheden, inzicht in mogelijke gevaren en de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen. Het onderhoud is complexer dan het op het eerste gezicht lijkt.

Met name het testen van de autonomie en het vervangen van accu’s vergt absoluut gedegen kennis van elektrotechnische werkzaamheden.

Bij het jaarlijks onderhoud aan noodverlichting vinden de volgende hoofdactiviteiten plaats:

  1. Inspectie van de functionaliteit. Het armatuur wordt onderzocht op inwendige en uitwendige beschadigingen. Daarnaast wordt er gekeken naar het aantal verstreken branduren van de armatuur en wordt de inwendige accu beoordeeld op de resterende levensduur.

  2. Testen van de functionaliteit. De armatuur wordt aan een duurtest en functietest onderworpen om te kijken of de lamp en armatuur technisch nog goed functioneren en in werking treedt bij spanningsuitval. Ook wordt de lichtopbrengst gemeten en beoordeeld de keurmeester of de plaatsing locatie en het aantal armaturen voldoende is voor een complete en aaneengesloten vluchtroute.

  3. Vastleggen en documenteren van armaturen. Na afloop van de controlewerkzaamheden ontvangt u een onderhoudsrapportage en – voor zover van toepassing – een vrijblijvende offerte met opvolgende werkzaamheden om het armatuur weer in optimale staat te brengen.

Inprevo keurt en onderhoudt alle merken noodverlichting. We bieden een landelijke dekking voor het controleren en keuren van uw noodverlichtingsarmaturen. Het controleren van noodverlichting voeren wij uit met ons Service Management Systeem. Dit is een digitaal planningssysteem gekoppeld aan de smartphone van de servicemedewerker (inclusief barcodescanner)

Inprevo levert de meest voorkomende merken en typen noodverlichting, maar we hebben ook een eigen lijn duurzame led armaturen. Hierbij hoeven de ledlampen niet vervangen te worden. Na vijf jaar wordt de gehele unit vervangen. Dit heeft als voordeel dat er op de onderhoudskosten bespaard wordt.

Verschillende typen noodverlichting

Afhankelijk van de gebruiksfunctie van een gebouw is het hebben van noodverlichting verplicht om de veiligheid van personen te kunnen garanderen. De brede omschrijving in de wet maakt dat onder andere kantoren, scholen, appartementencomplexen en winkels over het algemeen allemaal hiertoe verplicht zijn.

Vluchtwegverlichting
Vluchtwegverlichting is te herkennen aan de groengekleurde platen met daarin een richtingsaanwijzing voor de vluchtroute. Dit type noodverlichting is uitgerust met een interne verlichting, waardoor deze ook in de duisternis goed zichtbaar is. Dit type noodverlichting bestaat ook als continuverlichting, waarbij het armatuur zowel overdag als ’s nachts brandt.

Galerijverlichting
Galerijverlichting is een vormvrije wandarmatuur om, zoals de naam al impliceert, galerijen te verlichten. Anders dan noodverlichting is galerijverlichting vaak gekoppeld aan de tijd van de dag en activeert deze ’s avonds als het donker is tot aan de volgende ochtend als de dag doorbreekt.

Noodverlichting
Deze transparante lichtbakken die aan een muur of plafond bevestigd kunnen worden zijn te herkennen aan hun felle witte licht en worden gebruikt om vloeren en muren te verlichten. Deze vorm van verlichting is ook beschikbaar als continuverlichting, waarbij het armatuur dag en nacht brandt.

Wilt u advies over uw noodverlichting?

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op