Noodverlichting treedt in werking wanneer de normale verlichting uitvalt. Inprevo helpt bij het onderhoud en controleren van noodverlichting.

Noodverlichting

Wanneer de normale verlichting als gevolg van een stroomstoring uitvalt, treedt noodverlichting in werking. Noodverlichting wordt daarom gevoed met een bron die onafhankelijk is van de bron die de normale verlichting voedt.

De aanwezigheid van noodverlichting draagt bij aan een veilige situatie voor bezoekers en werknemers bij stroomuitval. De vluchtroute naar de uitgang kan hierdoor ook in het donker worden gevolgd. Met noodverlichting kunnen hulp- en blusmiddelen worden gelokaliseerd en gebruikt.

Controle noodverlichting

Jaarlijkse controle en onderhoud van en aan noodverlichting is verplicht. Dit is onder andere vastgelegd in het Gebruiksbesluit 2008. Daarnaast wordt er geëist dat de aanwezige noodverlichting goed functioneert. Om dit te kunnen realiseren, is frequent onderhoud van noodverlichting nodig. Dat zijn de redenen dat wij in lijn met de inspectierichtlijn ISSO 79 en de NEN-EN 50172 een inspectie/onderhoudsinterval van 1 jaar aanhouden.

Onderhoud noodverlichting

Het jaarlijkse onderhoud dient uitgevoerd te worden door een vakbekwaam persoon, die kennis heeft van elektriciteit, ervaring met elektrotechnische werkzaamheden, inzicht in mogelijke gevaren en de in acht te nemen voorzorgsmaatregelen. Het onderhoud is complexer dan het op het eerste gezicht lijkt.

Met name het testen van de autonomie en het vervangen van accu’s vergt absoluut gedegen kennis van elektrotechnische werkzaamheden.

Bij het jaarlijks onderhoud aan noodverlichting vinden de volgende hoofdactiviteiten plaats:

  1. Inspectie van de functionaliteit. Hierbij vindt een visuele inspectie plaats op beschadigingen, vervuiling en veroudering. Waar nodig wordt dit gecorrigeerd. Ook wordt het pictogram gecontroleerd.

  2. Testen van de functionaliteit. Hierbij wordt gecontroleerd of de lamp en het armatuur technisch nog goed functioneren en in werking treden bij spanningsuitval.

  3. Vastleggen en documenteren van armaturen.

Inprevo keurt en onderhoudt alle merken noodverlichting. We bieden een landelijke dekking voor het controleren en keuren van uw noodverlichtingsarmaturen.

Verschillende typen noodverlichting

Inprevo levert de meest voorkomende merken en typen noodverlichting, maar we hebben ook een eigen lijn duurzame ledarmaturen. Hierbij hoeven de ledlampen niet vervangen te worden. Na vijf jaar wordt de gehele unit vervangen. Dit heeft als voordeel dat er op de onderhoudskosten bespaard wordt.

Het controleren van noodverlichting voeren wij uit met ons Service Management Systeem. Dit is een digitaal planningssysteem gekoppeld aan de smartphone van de servicemedewerker (inclusief barcodescanner)

Wilt u advies over uw noodverlichting?

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op