Risico Inventarisatie en Evaluatie arbeidsomstandigheden

Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)

Sinds de invoering van de Arbowet, is ieder bedrijf met personeel verplicht om een RI&E uit te voeren. Een Ri&E staat voor Risico Inventarisatie en - Evaluatie.

Inhoud RI&E

Een RI&E brengt de mogelijke risico's voor een organisatie in kaart en komt met een plan voor het oplossen hiervan. De RI&E is eigenlijk de basis voor het arbobeleid dat u daarna opstelt. 

In een RI&E staat:

  • een beschrijving van gevaren;

  • en beschrijving van risicobeperkende maatregelen;

  • een plan van aanpak met tijdsplanning.

RI&E voor diverse branches

Wij schrijven RI&E's voor diverse branches, waaronder midden- en kleinbedrijf, zorg, horeca, kinderopvang, industrie, vastgoed, etc. 

Toetsing RI&E

Indien de Arbowet voorschrijft dat een toetsing van een RI&E verplicht is, kan Inprevo ondersteuning geven bij de wettelijke toetsing van de basis RI&E.

Aanpassen RI&E

Inprevo adviseert om regelmatig een RI&E uit te voeren. Wanneer werkprocessen of –methoden, techniek en wetgeving zijn gewijzigd, dient de RI&E volgens de Arbowet hierop te worden aangepast. Het is raadzaam om de RI&E in ieder geval eens in de drie jaar te actualiseren.

RI&E laten opstellen

Inprevo verzorgt deze op een deskundige wijze voor uw organisatie. Bij een RI&E opstellen worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Deskresearch: het verzamelen en beoordelen van bestaande informatie;

  • Inventarisatie door een veiligheidskundige;

  • Beoordeling van arbeidsomstandigheden binnen de organisatie op basis van interviews met leden van het management, uitvoerend personeel en de vertegenwoordiging van het personeel;

  • Verwerking van de gegevens in de rapportage, inclusief een plan van aanpak;

  • Bespreking van de specifieke bevindingen en aanbevelingen.

Tijdens het uitvoeren van de RI&E wordt vastgesteld wat de zogenoemde restrisico’s zijn. Restrisico’s zijn de risico’s die overblijven nadat alle mogelijke maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat ‘er iets fout gaat’

Heeft u vragen of wilt u een offerte opvragen?

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op