Lesmateriaal

Inprevo heeft voor de BHV-opleidingen en BHV-nascholingen samen met andere professionals uit de hulpverleningsmarkt een overzichtelijk en logisch ingedeeld BHV-boek voor u gemaakt gericht op praktische vaardigheden bij hulpverlening: Hulpverlenen doe je zo!

Dit boek is specifiek gericht op het behalen van uw BHV-diploma en het bijhouden van de opgedane kennis. Dit BHV-praktijkboek voldoet aan de eindtermen van de Arbo wet- en regelgeving en de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2016 zijn meegenomen.