AED's

Door de hulp van AED’s zijn wereldwijd al ontelbaar levens gered.

Heeft u direct hulp of is acute spoed nodig? Bel bij inzet van een AED altijd 112!

Hoe werkt een AED?

Een AED (ofwel Automatische Externe Defibrillator) is een technisch hulpmiddel dat ingezet kan worden bij een persoon met een fibrillerend hart. Niet te verwarren met een stilstaand hart, is er bij een fibrillerend hart sprake van een onregelmatig en vaak snelle hartslag wat zorgt dat geen (of niet genoeg) zuurstof door het lichaam gepompt kan worden. Op dat moment is direct handelen letterlijk van levensbelang.

Reanimeren van het slachtoffer middels hartmassages en beademen helpt om het hart weer in het juiste ritme te brengen en zuurstof weer door het lichaam te pompen. Een AED helpt daarnaast door eenduidige instructies te geven bij het reanimeren en tussentijds een elektrische schok toe te dienen om het hart weer in het juiste ritme te brengen.  

Wist u dat de overlevingskans van een slachtoffer bij reanimatie met behulp van een AED wel 80% groter is?

De beste AED?

Er zijn talloze type en merken AED’s die allemaal op hun eigen manier nét iets anders zijn. Bij het kiezen van een AED is het allerbelangrijkste om te weten dat alle AED’s levens kunnen reden: u kunt dus nooit een foute keuze maken! Er zijn verschillen die een AED beter laten passen in bepaalde situaties dan andere:

  • Wanneer u online zoekt naar AED’s komen al snel de termen halfautomaat en volautomaat voorbij. Hoewel de procedure voor beide exact hetzelfde is, ontstaat een verschil op het moment dat de AED een schokbaar ritme constateert en een schok toegediend gaat worden: Bij een volautomaat dient de schok zelf toe, bij een halfautomaat dient handmatig een knop ingedrukt te worden. In Nederland is het grootste gedeelte van de AED’s halfautomatisch.

  • Een van de belangrijkste verschillen zit in de IP-waarde (meetwaarde voor stof- en waterbestendigheid) liggen. Hoewel het altijd verstandig is een AED in een binnen- of buitenkast te plaatsen, werkt een AED met een hogere stofdichtheid bijvoorbeeld beter in een productiehal waar veel stof vrijkomt.

  • In onze steeds internationaler wordende samenleving speelt taal een steeds grotere rol. Sommige AED’s zijn daarom meertalig, soms tot wel 3 talen. Een ideale uitkomst als u zich in een gemeenschap bevind met mensen die ook andere talen beheersen.

  • Een heel select aan AED’s heeft daarnaast de mogelijkheid om reanimatiefeedback te geven tijdens het gebruik van de AED. De AED met deze functie geeft aan of het tempo juist is, of de borstcompressies diep genoeg zijn, wanneer beademd kan worden en wanneer verder gegaan dient te worden met borstcompressies. Hoewel dit type AED vanwege de technologische complexiteit vaak duurder is dan AED’s die dit niet bezitten, helpt het de persoon die de reanimatie uitvoert zelfverzekerder te handelen.

  • Tot slot bestaan er ook AED’s met een ECG-weergave. AED’s met deze functionaliteit hebben een klein schermpje waar het hartritme en andere medische data op te zien is. Normaliter wordt dit type AED enkel in de medische sector gebruikt, zodat de hulpverlener meer informatie krijgt over slachtoffer en medische vervolgacties beter kan inschatten en opvolgen.

Durft u te handelen bij een reanimatie? Kijk bij ons uitgebreide aanbod aan trainingen en wie weet is Nederland binnenkort een hulpverlener rijker!

Onderhoud AED

Een AED moet altijd werken, het is letterlijk van levensbelang dat inzet gegarandeerd kan worden op onvoorspelbare momenten. Hoewel er geen wettelijke verplichting aan is gekoppeld streeft elke zorgaanbieder ernaar om onderhoud elk jaar uit te voeren.

Inprevo helpt graag dit onderhoud voor u uit te voeren. Tijdens de jaarlijkse controle onderzoeken onze onderhoudsdeskundigen of de AED nog werkt door een functietest uit te voeren en te kijken of de laatste software is geïnstalleerd op het model. Niet alleen de softwarematige kant wordt onderzocht, maar ook wordt na reiniging onderzocht of er aan de binnen- of buitenkant schade is die het gebruik in de toekomst kan belemmeren. Daarnaast wordt de technische levensduur onderzocht van de aanwezige elektroden en wordt de capaciteit en resterende levensduur onderzocht van de batterij-unit. Als alles in orde is wordt een laatste check gedaan naar de registratie van de AED, waarna een verzegeling en controlesticker wordt aangebracht.  

Er wordt gekeken of de AED op een goed bereikbare locatie hangt en of er een pictogram aanwezig is dat de zichtbaarheid kan vergroten. AED’s in kasten die aan een wand zijn bevestigd, zowel binnen als buiten, worden daarnaast beoordeeld op een functietest van het alarm en de levensduur van de batterij in de kast.  

Na afloop van de controlewerkzaamheden ontvangt u een onderhoudsrapportage en – voor zover van toepassing – een vrijblijvende offerte met opvolgende werkzaamheden om de AED weer in optimale staat te brengen.  

vervanging AED

Een AED heeft een beperkte levensduur, is uw AED toe aan vervanging of wilt u meer weten over wanneer u deze moet vervangen. Lees meer via onderstaande button.

AED nodig?

Wilt u meer informatie over AED’s of bent u geïnteresseerd in de aanschaf of het onderhoud hiervan? Neem contact met ons op.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op