Raamwerk brandveiligheid vastgoed

Als eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw heeft u te maken met vraagstukken en wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid. Wij helpen u graag uw brandveiligheid op orde te krijgen middels een stappenplan.

Brandveiligheid voor gebouwen, organisaties en installatie

Als eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw heeft u te maken met vraagstukken en wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid. Als organisatie wilt u immers al het mogelijke doen om het ontstaan van brand te voorkomen en de daarbij mogelijke gevolgen: materiële schade en in het ergste geval slachtoffers. Het brandveiligheidsniveau wordt niet alleen bepaald door een getrainde BHV-organisatie, maar ook door de bouwkundige en installatietechnische brandpreventieve voorzieningen. Inprevo kan u als adviseur brandveiligheid onafhankelijk adviseren over de brandveiligheid van uw gebouw, van ontwerp- tot aan beheerfase.

Adviesbureau brandveiligheid

Onze adviseurs brandveiligheid (Fire Safety consultants) zijn specialist in brandpreventie en kijken samen met u naar te nemen maatregelen. Onze safety consultants adviseren, inspecteren en toetsen uw gebouw aan de hand van het Besluit bouwwerken leefomgeving (per 1 januari 2024 de opvolger van het Bouwbesluit 2012). Op basis van dit brandveiligheidsadvies wordt gekeken welke stappen genomen moeten worden om de brandveiligheid van gebouwen te garanderen. 

Aanpak advies brandveiligheid:

  1. ​Het bepalen en vaststellen van een visie of beleid;

  2. De verschillende risico’s binnen de organisatie, in het gebouw en in de omgeving in kaart brengen;

  3. Welke verbeterpunten nodig zijn en hoe worden deze aangepakt;

Bij een brandveiligheidsonderzoek en advisering op brandveiligheid bieden onze brandveiligheidsadviseurs:

  • Beoordeling van de brandveiligheid gebouw (o.a. brandveiligheidsconcept, brand- en rook compartimentering, vluchtroutes en brandmeldinstallaties) en de organisatorische veiligheid/ bedrijfshulpverlening;

  • Beknopte schriftelijke rapportage van de bevindingen, inclusief een plan van aanpak voor verbeteringen;

  • Professionele ondersteuning tijdens overleg met de gemeente/ brandweer, indien noodzakelijk en/of gewenst. 

Animatiefilm brandscan

Een brandscan geeft u inzicht in de status van de brandveiligheidvoorzieningen van uw vastgoedportefeuille. Door dit inzicht kunt u de prioriteiten m.b.t. herstel bepalen en bent u in staat om gestructureerd en (kosteneffectief) brandveiligheid in te richten. U kunt uw geld daar besteden waar het op dat moment het hardste nodig is. Dit komt de brandveiligheid van uw panden ten goede omdat de meest urgente brandveiligheidsrisico’s direct aangepakt kunnen worden. Daarnaast leveren onze brandveiligheidsinspecties u tijdwinst én minder onnodige kosten op.

In onderstaande animatie kunt u zien hoe wij te werk gaan.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op