Ontruimingsoefeningen en VIE

Tijdens een calamiteit is het voor bedrijven van belang dat medewerkers bekend zijn hoe zij moeten handelen bij een ontruiming van een gebouw. Daarom is het belangrijk dat er regelmatig een ontruimingsoefening gehouden wordt.

Ontruimingsoefening uitvoeren

Bij activatie van een ontruimingsalarm kan er bijvoorbeeld een situatie ontstaan waarbij medewerkers verward door elkaar heenlopen om de dichtstbijzijnde uitgang te vinden. Door rookontwikkeling is er geen zicht, waarbij er paniek en een duw- of vechtpartij bij de uitgang ontstaat. Conform de Arbowet is de werkgever o.a. verplicht om zich bij te laten staan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als BHV’ers. Onder het verlenen van bijstand valt:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;

  • het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;

  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting (artikel 15 lid 1 en 2 Arbowet).

De Arbowet zegt dat de bedrijfshulpverleners dienen te beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting waarmee deze taken voldoende ingevuld kunnen worden (artikel 15 lid 3 Arbowet). Een maatregel die hierop aansluit is het regelmatig houden van ontruimingsoefeningen. De NEN 8112:2017 “Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening” heeft als richtlijn om minimaal eenmaal per jaar een ontruimingsoefening te organiseren.

Naast deze oefening is het noodzakelijk dat de eigen BHV-organisatie regelmatig oefent met het ontruimen van een gebouw. Dit zorgt er niet alleen voor dat iedereen bekend is met het gebouw, de vluchtwegen en de vluchtwegbewijzering bij medewerkers, de oefening leidt ook tot evaluatie en eventueel herinrichting van de BHV-organisatie. Daarnaast verbetert een oefening de ontruimingsvaardigheden en verhoogt het de betrokkenheid en professionaliteit van de BHV-organisatie.

Het is aan te raden om het ontruimen stapsgewijs op te bouwen. De BHV’er leert stap voor stap de theoretische kennis in de praktijk uit te voeren. Een ontruimingsoefening kan via een van de volgende methodes uitgevoerd worden:

Methode 1: Droogoefening Alle procedures worden uitgevoerd en alle handelingen worden verricht, maar er wordt niet tot een daadwerkelijk ontruiming overgegaan (‘droge’ oefening).

Methode 2: Aangekondigde oefening Een ontruimingsoefening gelijk aan oefening fase 1, maar dan met een daadwerkelijke ontruiming. Van tevoren wordt het personeel op de hoogte gebracht van de datum en tijdstip van de oefening (aangekondigde oefening).

Methode 3: Onaangekondigde oefening Ontruimingsoefening gelijk aan oefening fase 2 en eventueel gecombineerd met de inzet van fictieve slachtoffers, rook en/of overheidshulpverleners (brandweer en/of politie). Bij deze oefening worden de BHV-organisatie en de medewerkers niet van tevoren ingelicht (onaangekondigde oefening).

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op