Calamiteitenevaluatie middels VIE

VIE staat voor Virtuele Incidenten Enscenering. Een VIE stelt organisaties in staat om scenario's na te bootsen met behulp van beelden. Vrijwel elk scenario kan behandeld worden.

Wat is een VIE?

Een VIE is de afkorting voor Virtuele Incidenten Enscenering en stelt organisaties in staat om scenario's na te bootsen met behulp van beeldmateriaal.

VIE werkt met beeldmateriaal afkomstig van de eigen locatie en omgeving. Hierdoor is de situatie herkenbaar en het scenario realistisch. Vrijwel elk scenario kan worden behandeld. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een brand bij de printer, een elektrische auto die vlam vat of een brand in uw pand. Daarnaast kan iedere locatie worden gekozen waar het scenario zich afspeelt. 

Hoe werkt een calamiteiten evaluatie middels een VIE?

Een VIE oefening wordt voor iedereen herkenbaar gemaakt door het gebruik van realistische scenario's. Dit doen we door foto’s, camerabeelden en plattegronden van uw locatie te gebruiken en eventueel te bewerken.

Dit maakt dat VIE ook bij uitstek geschikt is om een incident te recreëren waarbij alle factoren die van invloed waren op het verloop van het incident in beeld kunnen worden gebracht. Met behulp van een grondige analyse van het incident en de exacte visuele weergave daarvan kan inzichtelijk worden gemaakt wat er mis ging en wat eventuele alternatieve handelingswijzen of preventieve maatregelen voor invloed op het incident zouden hebben gehad.

Dit maakt dat de organisatie kan leren van het incident en dat herhaling wordt voorkomen. Dit doordat de hulpverleningsorganisatie de volgende keer exact weet wat zij moet doen of dat er anderszins maatregelen zijn genomen die herhaling zullen voorkomen. Op deze manier creëert u een lerende organisatie die het veiligheidsniveau telkens een stukje verhoogd!

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op