Nieuwbouw- en verbouwadvies brandveiligheid

Inprevo helpt organisaties bij het voldoen van bouwplannen aan regelgeving op het gebied van omgevingsvergunningen voor de activiteiten bouwen, brandveilig gebruik en gebruiksmeldingen.

Als u een vergunning voor de nieuwbouw of verbouw van een bouwwerk aanvraagt, dan is het in ieders belang dat deze snel wordt verleend. In het bouwplan moet de brandveiligheid worden gewaarborgd, om verrassingen en onnodige kosten tijdens de uitvoering te voorkomen. Een van de onderdelen waarop een bouwplan uitgebreid wordt getoetst is de brandveiligheid. Inprevo ondersteunt u graag bij het opstellen van een brandveilig ontwerp.

Werkwijze bouwplantoetsing

Wij denken mee vanaf de eerste schetsontwerp tot aan de uitvoering. Brandveiligheid grijpt in op de basis van het ontwerp: als de wens is om grote en open ruimten te creëren is er bijvoorbeeld geen plaats voor brandscheidingen. Door in een vroeg stadium na te denken over de brandveiligheid kunnen de oplossingen worden geïntegreerd in het ontwerp. Het toetsen van het schetsontwerp gebeurt daarbij op hoofdlijnen. In het voorlopig ontwerp wordt de compartimentering vastgesteld. Deze kan vervolgens worden verwerkt in het definitief ontwerp. Inprevo stelt een rapportage op als bijlage bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op