Voor brandmeld- en ontruimingsinstallatie zijn inspectiecertificaten verplicht

Brandmeldinstallatie (BMI)

Afhankelijk van het gebruik van gebouw of pand is er een brandmeld- en ontruimingsinstallatie vereist. Voor deze installaties is vaak een inspectiecertificaat verplicht. Wij helpen u het certificaat zo voordelig mogelijk te verkrijgen.

Advies brandmeld- en ontruimingsinstallaties

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (per 1 januari 2024 de opvolger van het Bouwbesluit 2012) schrijft voor wanneer installatietechnische voorzieningen verplicht zijn. Bepaalde installaties moeten op basis van de regelgeving voorzien zijn van een inspectiecertificaat, afgegeven door een inspectie-instelling. Een inspectie-instelling beoordeelt of de installatie voldoet aan de wettelijke eisen. De inspectie-instelling mag enkel toetsen en geen advies geven. Indien er bij een inspectie afkeurpunten aan de installatie zijn geconstateerd kan Inprevo u adviseren hoe u op een efficiƫnte wijze het certificaat alsnog kunt krijgen.

Daarnaast kunnen wij u ondersteunen bij de vervanging van installaties, bijvoorbeeld door de uitgangspunten vast te leggen waaraan de nieuwe installatie moet voldoen. Daarvoor stellen wij een uitgangspuntendocument of een Programma van Eisen op. Tevens treden onze consultants op als projectleider voor het vervangingstraject, desgewenst inclusief tussentijdse controle en oplevering van de installatie.

brandmeldinstallatie

Voorbeelden installaties brandveiligheid

De meest voorkomende installaties brandveiligheid betreffen:

  • Brandmeldinstallatie (BMI)

  • Ontruimingsalarminstallatie (OAI)

  • Blusgasinstallatie

  • Rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA)

  • Sprinklerinstallatie

Wat kunt u van ons verwachten bij installatie advies?

Als wij voor u aan de slag gaan met installatie-advies op maat, beoordelen wij onafhankelijk de onderhoudsrapportage van de installatietechnische voorzieningen en beoordelen of deze conform de desbetreffende NEN normen zijn uitgevoerd. Op basis daarvan adviseren wij over de vervolgstappen.

Het samenspel van brandveiligheidsadviseur, installateur, brandweer, eigenaar, gebruiker en inspectie-instelling vormt de sleutel tot een snelle inspectie en goedkeuring van de installatie.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op