Installatietechnisch advies

Afhankelijk van het gebruik van gebouw of pand is er een brandmeld- en ontruimingsinstallatie vereist. Deze installaties kunnen worden voorzien van een inspectiecertificaat. Inprevo kan hier met installatietechnisch advies in voorzien.

Installatietechnisch advies

In verschillende situaties schrijft het Bouwbesluit voor dat er installatietechnische voorzieningen moeten worden getroffen in een bedrijf of organisatie. Voorbeelden daarvan zijn het hebben van een brandmeldinstallatie (BMI) of een ontruimingsalarminstallatie (OAI). Vaak zijn deze installaties al aanwezig, maar nog niet voorzien van een inspectiecertificaat. Deze certificaten worden afgegeven door een inspectie-instelling (II), die beoordeelt of de installatie voldoet aan de regelgeving. Deze inspectie-instelling mag geen advies geven over de mogelijke oplossingen om wel te voldoen aan de eisen. 

Inprevo kan u helpen een inspectiecertificaat te verkrijgen en u in dit proces te begeleiden d.m.v. installatietechnisch advies. Doordat wij een onafhankelijk advies uitbrengen, weet u zeker dat u kostenefficiƫnt te werk gaat. Wij hebben er namelijk geen belang bij om afgekeurde zaken te laten vervangen. Hierdoor kan veel geld bespaard worden. Bovendien wordt een mogelijk handhavingstraject door gemeente of brandweer voorkomen.

Voorbeelden installatietechnisch advies

Enkele voorbeelden van de meest voorkomende installatietechnische voorzieningen waarbij een certificaat en/of advies voor uitgebracht kan worden:

  • Brandmeldinstallatie

  • Ontruimingsalarminstallatie

  • Blusgasinstallatie

  • Rook- en warmteafvoerinstallatie

  • Sprinklerinstallatie

Wat kunt u van ons verwachten bij installatie advies?

Als wij voor u aan de slag gaan met installatie advies op maat, voeren wij de volgende werkzaamheden uit:

  • Wij beoordelen onafhankelijk de onderhoudsrapportage van de installatietechnische voorzieningen;

  • Wij zijn de onafhankelijke partij welke de verbindende schakel is tussen u, het onderhoudsbedrijf en de inspectie-instelling.

Het samenspel van brandveiligheidsadviseur, installateur, brandweer, eigenaar, gebruiker en inspectie-instelling vormt de sleutel tot een snelle inspectie en goedkeuring van de installatie.

Wilt u meer informatie?

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op